Bijbel getoetste kritiek op 'vlaggen voor God'

 

 

 

 Vlaggen voor God 

Het vlaggen gebeurt vaak bij diensten van charismatische kerken en gemeenten. Men gebruikt vlaggen, vaandels en banieren, om die al dansend te zwaaien. Men ziet dit als een vorm van aanbidding en het vlaggen vindt meestal plaats tijdens het zingen van de aanbiddingsliederen. Het wordt gebruikt om God te loven en voor een geestelijke oorlogsvoering.

Vlaggen en dansen wordt ook gestimuleerd door de leraren van de Kingdom Now beweging. Men zegt dat door middel van vlaggen er een geestelijke oorlog gestreden wordt. Dit is wat er ook in  Oosterse godsdiensten wordt geleerd.(link) Op een site die de vlaggen verkoopt lezen we:

Als wij aanbidden en prijzen met onze banieren en vlaggen geven wij aan wat er gaande is in de hemelse gewesten en vuren wij de hemelse legers aan in de strijd, net als supporters die aan de zijlijn staan om hun ploeg aan te vuren. De vijand is bang wanneer we onze banieren opheffen tijdens lofprijs en aanbidding.

Corine Lagerweij die vlaggen maakt zegt :“Ik geloof dat God ons letterlijk met onze vlaggen uitdaagt om te proclameren dat Jezus Heer is, zodat iedereen daarvan doordrongen raakt. Zo zijn vlaggen een middel om God te loven én om geestelijke doorbraken te forceren…… …….Kortom, er gaat kracht vanuit als wij in de geestelijke oorlogsvoering een banier opheffen. Het zet satan – die reeds is overwonnen, maar nog rondgaat als een brullende leeuw – terug op zijn plek. Door te dansen en te vlaggen, zeg je tegen hem: ‘Hier sta ik als kind van God, blijf uit de buurt en verdwijn.’

De bijbel leert ons nergens dat we een geestelijke oorlog moeten voeren. We worden wel gewaarschuwd dat satan rond gaat als een briesende leeuw, maar we moeten standhouden met de wapenrusting van God aan. (Ef.6:11-18)

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt 1 Petr.5:9

Op de site van Corine Lagerweij lezen we: “Bij het maken laten we ons leiden door de Heilige Geest, Hij geeft ons ontwerpen en plannen vanuit Gods Troon.
De profetische vlaggen en aanbiddinginstrumenten worden dan ook gemaakt onder de leiding van de Heilige Geest.”

Nergens in de Bijbel wordt er geleerd dat de Heilige Geest ontwerpen geeft vanuit Gods troon om aanbiddinginstrumenten te maken of profetische vlaggen. Koning David ontwierp en maakte instrumenten, om God te loven en te prijzen. Er wordt niet gesproken over een ontwerp wat door Gods Geest aan hem gegeven zou zijn. De enige keer dat iemand een ontwerp ontving was toen Mozes de Tabernakel moest ontwerpen. Dit gebeurde op specifieke aanwijzingen van God Zelf Die hier persoonlijk met Mozes sprak.

Wat we op diverse websites en in boeken die hierover geschreven zijn, kunnen lezen is dat het vaak “profetisch” dansen en vlaggen wordt genoemd. Hier lezen we dat volgens één van de beoefenaars deze vorm van vlaggen een gave van de Heer is, wanneer je danst en vlagt in de samenkomst komt Zijn zalving. Zelf geeft deze persoon aan dat door het dansen en vlaggen mensen genezen werden, werd de gave van profetie in werking gesteld en begonnen velen te manifesteren.   

In de huidige bedeling  is er geen profetische bediening. Dit is geëindigd na de periode van Handelingen en zal pas weer terug komen na de opname als God Zijn plan met Israël weer oppakt. Er wordt ook nergens geleerd dat er een zalving vrij komt door te dansen of te vlaggen. Ook genezingen door vlag en dans is iets wat de Bijbel ons niet leert.

De kleuren van de vlaggen kunnen een speciale betekenis hebben. Hieronder een overzicht van de gebruikte kleuren en de betekenis van deze kleur binnen de charismatische beweging:

Rood  = Vergeving, genezing (bevrijding), vrede met God, overwinning

Groen = Leven, genezing, hoop, herstel, bevrijding

Wit = Reiniging, heiliging, vrede (door overgave), lichaam van Christus

Geel = Vreugde, blijdschap, roeping, Gods Woord

Paars = Offer van Jezus, macht en autoriteit, overwinning (koningschap)

Blauw = Geestelijke kracht, De Heilige Geest

Goud =  Gods aanwezigheid, loutering, zuivering, lofprijzing

Zilver =  Gods voorziening, loutering, zuivering, verlossing, onze gaven aan Hem

Koper, Brons = Bekering, verootmoediging, vergeving, reiniging

Regenboog = Verbondstrouw

Vlaggen, en de betekenis van hun kleur, zien we ook bij Tibetanen. Gebedsvlaggetjes worden verondersteld vrede, compassie, kracht en wijsheid te verspreiden. Tibetanen geloven dat bij het wapperen in de wind de gebeden en mantra's opstijgen naar de goden.

Er wordt vaak aangegeven dat het vlaggen en dansen je gevoelsmatig dichter bij God brengt. Is dat niet het hele gevaar wat er tegenwoordig de kerk binnen sluipt? Het ervaren van God, het voelen dat Jezus dicht bij je is? De bijbel leert ons echter te leven uit geloof.

 

 

Geraadpleegde bronnen:
http://deleeuwvanjudahbrult.punt.nl/?r=1&id=336791
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tibetaanse_gebedsvlag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaggen_(liturgisch)
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/worshipFlags.pdf
http://prophetic-art-design.page.tl/De-Heer-is-ons-Banier.htm