De eindtijd

 

 

 

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 1 Thess.4:16-17

De eindtijd:
- De eindtijd in het kort                                   

De indeling van het boek Openbaring
- Schema van Babel tot de eeuwigheid


De verdrukking:

- De opname

- De antichrist

- De twee getuigen

- De aanbidding van het beest

- Wie is de ruiter op het witte paard? De slotfasen:

- Het nieuwe Jeruzalem

- De drie tronen

Het duizendjarig vrederijk