Bijbel getoetste kritiek op de charismatische beweging

 

 

 
Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 
Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, 
maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen 
verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor 
van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 2Tim 4:2:4 
 
 

- Wat is de Charismatische beweging?

 

Kenmerken van de charismatische leer:

- Ervaring als maatstaaf voor de waarheid

- Wonderen en tekenen

- Apostelen en profeten van deze tijd

- Tongentaal

- De Heilige Geest

- Tiende betalen 

-De evangelische verwarring

 

Charismatische verschijnselen:

- Bijna dood ervaring

- Bijna dood ervaring Joodse jongen

Dronken in de geest

- Firetunnels

- Holy laughter

- Vallen in de geest

 

Charismatische leren:

- Word of Faith

- Latter Rain

- Kingdom Now

- Geestelijk oorlog voeren

- Vlaggen en dansen in de gemeente 

- Leiderschap conferentie There is More

 

Charismatische stromingen:

- Aglow 

- Bethel Church

- City Life Church

- Chrislam

- DoorBrekers

- Empowered 21

- God tv 

- Herschepping.nl

- Hillsong 

- IHOP en het 24-7 gebed

- Jong en Vrij

- Lakeland 

- Stichting Opwekking

- Toronto 

-Willow Creek


Charismatische leraren:

- Andrew Wommack

- Benny Hinn 

- Bill Johnson

- Heidi Baker

- Joël Osteen

- Joseph Prince

- Joyce Meyer

- Kenneth Copeland

- Oral Roberts

- Rick Joyner 

- Steve en Rita Fedele

 

Waarschuwingen tegen de charismatische beweging.

- Genoeg of is er meer?