Charismatisch-Leraren

Andrew Wommack

Andrew Wommack is de president van Andrew Wommack Ministries. In 1978 heeft hij Andrew Wommack Ministries opgericht en in 1994 Charis Bible College. Andrew Wommack en zijn vrouw verspreiden hun boodschap via radio en televisie, seminars en in kerken. Zijn boodschap wordt verder uitgezonden via diverse christelijke televisiezenders waaronder God TV.

Andrew Wommack komt over als een rustige en zeer beleerde man. Dit is ook de reden dat velen hem niet zien als een valse leraar, terwijl hij net zulke extreme leerstellingen heeft als Benny Hinn of Kenneth Copeland. Echter het optreden van Wommack is veel meer ingetogen. Hierdoor heeft hij een grote invloed op vele mensen die zijn onderwijs volgen. Het onderwijs is afkomstig uit de Word of Faith leer.

Andrew Wommack claimt dat hij de ‘gave van genezing’ heeft. Zo heeft hij deze gave bediend aan vele mensen. Volgens eigen zeggen konden blinden weer zien, mensen die niet konden spreken kregen hun spraak terug, ze spraken in tongen. Hij claimt zelfs dat hij drie mensen uit de dood heeft opgewekt, inclusief zijn eigen zoon. (bron)

Zoals de andere Word of Faith leraren leert Wommack dat er macht ligt in je tong, wat je spreekt zal ook gebeuren. (bron) Verder is hij ervan overtuigt dat we genezingen kunnen en moeten doen. Ieder mens kan genezen. Al geeft hij zelf toe dat het niet altijd lukt. Op het Charis College kunt u de school voor genezing volgen zodat u dit zelf kunt leren.

Het stukje rijkdom en voorspoed ontbreekt ook niet in de leer van Andrew Wommack. Als u God gehoorzaamt, genoeg Bijbel leest en bidt, dan zal God u zeker zegenen met voorspoed. (bron)

Hieronder een aantal van de leringen van Andrew Wommack:

-Volgens Andrew Wommack heeft de mens satan gemaakt. Hij schrijft: “God schiep Lucifer de mens maakte satan. Lucifer was in de hof van Eden om Adam en Eva te dienen.” Volgens Wommack was Lucifer in de hof van Eden nog perfect maar werd daar het plan bedacht om in opstand te komen tegen God. Lucifer was niet jaloers op God,  hij was jaloers op de autoriteit die God aan Adam en Eva gaf. Volgens Wommack wilde Lucifer Adam en Eva verleiden zodat hij de god van deze aard zou worden. Hem kwam dan immers de autoriteit toe over de aarde en God stond buitenspel. (A.Wommack, Who made satan), (The Word became flesh).

Dit is wat de Bijbel zegt over de val van Satan:

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Jes. 14:12-14

Verder is het zo dat de hof van Eden door God gemaakt werd na de schepping van Adam.

God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Gen. 2:8

Wommack leert de populaire Word of Faith leer dat God Zijn Zoon op het kruis verliet. Hiermee leert men dat de Here Jezus letterlijk zonde werd en dat Hij en God op dat moment letterlijk van elkaar gescheiden waren.

Volgens Andrew Wommack gingen al de mensen die dood gingen voordat de Here Jezus aan het kruis stierf naar de hel. De hel bestaat volgens hem uit twee delen één plek voor de gelovigen en één voor de ongelovigen en bevindt zich volgens hem in het midden van de aarde. Nadat de Here Jezus aan het kruis stierf,  ging Hij naar de hel en pakte daar de sleutels af van Satan. Daar bevrijdde Hij de gevangen uit de hel en nam ze mee naar het paradijs. (Andrew Wommack, hell reality or methaphor).

En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Luc. 23:43

De bovenstaande Bijbeltekst maakt echter duidelijk dat het paradijs er al is. De Here Jezus hoefde niet de duivel te verslaan en de sleutels af te pakken. De gelovigen gingen na hun dood naar het paradijs, de ongelovigen naar het dodenrijk. Dit is niet naar de hel, deze is nog leeg. (zie hier voor een uitleg over het verschil tussen dodenrijk en hel)

Om te bewijzen dat woorden kracht hebben leert Wommack dat alles door Gods woord is geschapen. Volgens Wommack maakte God Adam en Eva ook door Zijn woord. Hij schrijft letterlijk het volgende: “Hij maakte hen, nog enig ander deel van deze aarde met Zijn handen, Hij sprak ze allemaal in wording.” (citaat)

Dit is wat de Bijbel ons leert:

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Gen. 2:7

En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Gen. 2:22

Andrew Wommack heeft een zeer vreemde visie op het evangelie. Bij de vraag; “Waarom moest de Here Jezus naar deze aarde komen en waarom duurde het 400 jaar voordat Hij kwam?” geeft hij in zijn studie het volgende antwoord:

“God was de macht over de aarde kwijt, door de zondeval had satan de macht op aarde. God had alle autoriteit buiten de aarde maar niet op de aarde. Omdat Adam en Eva gezondigd hadden moest de Here Jezus in een fysiek lichaam op deze aarde komen. Voordat dit echter kon gebeuren moest dit eerst in wording worden gesproken. Vandaar al de profetieën die over de Here  Jezus zijn gesproken. Op het moment dat de engel aan Maria vertelt dat ze zwanger zal worden gaat het gesproken woord in wording. God moest de Here Jezus in wording spreken zoals Hij ook de schepping in wording sprak. God moest wel mens worden zodat Hij de autoriteit terug kreeg om de aarde te kunnen oordelen. Omdat Adam gezondigd had , moest God wel een mens gebruiken om dit op te lossen. Hij was namelijk gebonden door Zijn woord.” (citaat)

In de Bijbel staat:

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matth. 28:18

Hieronder nog enkele bizarre uitspraken van Andrew Wommack:

-“Genezing is niet alleen aan God, het is niet God Die bepaaldt wie er wel en niet genezen wordt.” (citaat)

 -“Als je een probleem hebt dan moet je niet tot God bidden, je moet tegen je probleem spreken. God heeft beperkingen Hij heeft Zichzelf begrenzingen opgelegd.” (citaat a better way to pray)

“We hoeven geen vergeving te vragen voor onze zonden, we zijn al vergeven” (citaat redemption)

In de Bijbel staat:

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9

-“Satan maakte een grote fout door de Jezus te kruisigen.” (video 0.40min).

Satan heeft hier niets mee te maken, Jezus moest geofferd worden, dit was Gods plan:

 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen. Joh. 10:18

Andrew Wommack vertelt dat hij gigantische openbaringen krijgt van God wanneer hij in tongen spreekt. (video 1 min).

-“We mogen Jezus het Woord noemen want God sprak Hem in wording door middel van vele profetieën.” (video 1min30)

Wat Wommack zegt is dat het gepast is om Jezus het Woord te noemen omdat God Hem door het gesproken woord in bestaan heeft geroepen. Dit is een totaal on-Bijbelse leer. Jezus heeft altijd bestaan en is niet door het gesproken woord tot bestaan geroepen. De profeten spraken over Zijn komst, tot teken niet omdat Hij anders niet geboren kon worden.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Joh. 1:1

Als we naar het onderwijs kijken van Wommack dan is alles wat er gebeurt de schuld van de duivel. Het is niet uw buurman, niet de omstandigheden, niet uzelf en niet uw kinderen die het doen. Nee, het is de duivel die erachter zit. Door dit zo te stellen geeft hij de duivel enorm veel eer en is alle ellende die we in de wereld zien en de tegenslagen in onze omgeving dan zijn schuld.

Hij gaat er dan aan voorbij dat God de mens een eigen wil heeft gegeven en dat doordat wij keuzes maken er dingen fout lopen in ons leven. Door alles op de duivel af te schuiven kom je er zelf natuurlijk makkelijk vanaf. Je kunt het tenslotte zelf niet helpen. Dan komen we echter weer terecht op een ander front van de Word of Faith, de geestelijke oorlogsvoering, de strijd die wij moeten strijden tegen Satan en zijn demonen.

Alles wat Andrew Wommack leert komt voort uit de Word of Faith beweging waar hij toe behoort. Ook zijn onderwijs is erop gericht om gezegend te worden. Het zij door genezingen of door financiën.

Andrew Wommack is misschien wel de meest gevaarlijke dwaalleraar die er is. Hij heeft geen vreemde manifestaties of uitspattingen zoals andere Word of Faith leraren hebben. Hij komt op de mensen over als de rustige en gedegen  Bijbelleraar die alleen verwijst naar Gods woord. Als er echter gekeken wordt naar zijn leer dan is er duidelijk sprake van een andere boodschap. Zo bereikt hij miljoenen mensen met een ander evangelie.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.awmi.net/home

http://www.youtube.com/watch?v=xXR8xZRAjaY

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf

http://www.charisbiblecollege.org/about-us