Alternatieve Geneeswijzen

Ayurveda

Ayurveda is zowel een alternatieve geneeswijze als een levenswijze. De oorsprong hiervan ligt in India. Over het ontstaan is een hoop onduidelijkheid. Volgens sommigen is het meer dan 5000 jaar oud terwijl anderen het op 3000 jaar houden.

De betekenis van ayurveda is kennis van het leven. Deze kennis is afkomstig van de oude Indiase geschriften waarbij men uitgaat van een holistisch mensbeeld. Dit betekent dat men uitgaat van het idee dat de mens één geheel is. Deze zienswijze moet men niet verwarren met de Bijbelse betekenis dat de mens één geheel is bestaande uit lichaam, ziel en geest.

De centrale gedachte is dat de ziekte eerst ontstaat in de geest en pas na herhaaldelijk negeren een lichamelijke uiting krijgt. Deze visie staat ook bekend als holisme. Ayurveda beschouwt kanker bijvoorbeeld als: onevenwichtigheid in energieën die een lichamelijke uitingsvorm hebben aangenomen.

Het lichaam is dus niet los te koppelen van de geest en andersom. (1) Holisme is de overtuiging dat alles met elkaar verbonden is en niet los te koppelen. Deze zienswijze is bijzonder populair binnen de New Age en esoterie. (2)

Ayurveda is door de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie) sinds 1978 erkent als een officiële geneeswijze, met daarbij de aantekening dat het vaak een oplossing biedt waar de westerse geneeskunde ophoudt. De aanbeveling vanuit Ayurveda Nederland (3) is dat u een officieel gediplomeerde ayurveda geneeskundige raadpleegt die bij voorkeur ook een medische opleiding heeft genoten. Hiermee zien we dus hoe de medische wetenschap meer en meer wordt doordrongen van allerlei alternatieve en occulte geneeswijzen. Bij ayurveda gaat men ervan uit dat een goede gezondheid ontstaat door de balans van drie levensenergieën die een combinatie zijn van de elementen water, vuur, lucht, ether en aarde.

De achtergrond van ayurveda ligt in het Hindoeïsme. Lord Dhanavantari wordt beschouwd als de god van ayurveda. Bij alle artsen die ayurveda beoefenen neemt deze ‘god’ een belangrijke plaats in. Ze richten dagelijks hun gebeden tot hem. Dit zijn specifieke mantra’s waarin Dhanavantari gevraagd en gedankt wordt om zijn goddelijke aanwezigheid en kracht bij de behandeling van ziekten.

Ayurveda is meer dan alleen een geneeswijze, het is een complete levenswijze. Er zijn cursussen die men kan volgen. Dit zijn onder andere yoga, meditatie, kookcursussen specifiek gericht op de ayurvedische levenswijze en levend bloed analyse.

Volgens de ayurvedische geneeswijze manifesteren verkeerde voeding, een verkeerde levensstijl en mentale stress zich in de organen en het bloed. De gezondheidstoestand van de patiënt wordt dan ayurvedisch beoordeeld.

Ayurveda is een natuurgeneeswijze met die overeenkomsten heeft met verschillende andere natuurgeneeswijzen. Dit zijn met name de Tibetaanse, Chinese, Griekse  en Unani geneeskunde. Dit komt enerzijds door de onderlinge uitwisseling van kennis en anderzijds omdat deze geneeswijzen zijn gebaseerd op de natuurwetten.

Ondanks dat ayurveda een geneeswijze is wordt het op de volgende manier omschreven: Ayurveda heeft geen begin en geen einde, hoort niet bij een bepaalde cultuur , land, geloof of religie. In de 21e eeuw kan ayurveda garant staan voor een nieuwe vorm van holistische geneeskunde. Deze wordt door New Age goeroe Deepak Chopra (4) “quantum genezing”genoemd.

Eén van de behandelaars schrijft op de site het volgende over deze natuurgeneeswijze: ’Mijn visie is dat zoveel mogelijk mensen zich bewust worden van hun zelf genezend vermogen’. Verder staat er deze uitspraak: ’Door te leren in contact met onze intuïtie te komen en ernaar te luisteren en er gehoor aan te geven, kunnen we ons rechtstreeks met de hogere macht van het universum verbinden en deze onze leidende kracht laten worden’.

Dit is eenzelfde soort visie als we vinden bij reiki en andere alternatieve geneeswijzen. Ook hier wordt gesproken over de levenskracht of prahna.

Ayurveda is een alternatieve geneeswijze die de wortels heeft binnen de hindoeïstische en boeddhistische religie. Er zijn vele toepassingen van deze praktijk. Zo zijn er wellnes behandelingen speciaal gericht op de ayurveda praktijk. Door middel van massages en yoga wil men de complete mens reinigen en herstellen. (5)

Volgens deze schrijver (6) worden technieken vanuit ayurveda toegepast in de huidige technologie. ALS patiënten kunnen een door Philips en Accenture bedachte en ontwikkelde hoofdband gebruiken om met hun gedachten apparaten te bedienen.

Ondanks dat ayurveda door de WHO is erkend als geneeswijze en er wereldwijd vele miljoenen mensen zijn die hierin geloven, blijft het een alternatieve geneeswijze die ontstaan is vanuit een occulte religie. Degene die zich openstellen voor deze praktijk en zich hiermee inlaten zullen steeds meer onder invloed komen van de geesten achter deze geneeswijzen. Praktijken als yoga, meditatie vormen een onderdeel van de ayurvedische levenswijze.

Met al de alternatieve geneeswijzen die tegenwoordig in de reguliere gezondheidszorg worden toegepast is het zaak om als christenen goed op te letten en uit te kijken als men in het ziekenhuis een behandeling moet ondergaan. Wees alert op wat er geboden wordt en onderzoek of de gezondheidszorg een puur medische achtergrond heeft of dat er meer in het spel is.

 

Ayurveda uitzending RTL 4

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.betekenis-definitie.nl/Holistisch

2) http://nl.wikipedia.org/wiki/Holisme

3) http://ayurveda-nederland.nl/

4) http://nl.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra

5) http://www.ayurvedatwente.nl/index.html 6) http://www.ayu.nl/nieuws/met-je-gedachten-apparaten-bedienen/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ayurveda

http://www.ayurveda-test.com/

http://www.ayurveda.nl/

http://www.agn-ayurveda.com/

http://www.artofayurveda.nl/

http://www.ayurvedatwente.nl/

http://www.ayu.nl/ayurveda/voeding-in-de-ayurveda/eten-volgens-uw-dosha/

http://www.noble-house.tk/html/nederlands/AMANPRANA/Kapha-pitta-en-vata-de-drie-constituties-in-de-Ayurveda.html