Charismatisch-LerarenContemplatief-PersonenOecumenisch-Personen

Beth Moore

Beth Moore is een Amerikaanse evangeliste, Bijbelleraar en auteur van diverse boeken. In 1994 heeft Beth Moore de organisatie Living Proof Ministries opgericht. Het doel van de organisatie is om vrouwen te leren van Gods Woord te houden en dit uit te dragen in hun leven. In 2004 is ze begonnen met een radioprogramma en daarnaast doet ze iedere woensdag een Bijbelstudie bij het televisieprogramma Live Today. Beth Moore mag men dus wel scharen in het invloedrijke domein van vrouwelijke leraren zoals Joyce Meijer, Heidi Baker en Gloria Copeland.

Beth Moore houdt iedere dinsdagavond een Bijbelstudie in de First Baptist Church in Houston, de plaats waar ze woont. Beth Moore gelooft vurig in de eenheid onder christenen. Ze vindt het dan ook een voorrecht om aan vrouwen uit allerlei kerken studie te mogen geven. Ze gelooft dan ook in een oecumenische eenheid onder gelovigen. Wereldwijd zijn er vele gemeenten die het onderwijs van Beth Moore gebruiken om vrouwenstudies te geven. Haar beïnvloeding van deze mensen is dan ook enorm.

Beth Moore gebruikt dezelfde tactiek die velen met haar gebruiken. Door een vlotte, aandringende boodschap, wordt men emotioneel meegenomen met de prediking. Daarna volgt er door middel van humor en manipulatief taalgebruik een sfeer die er voor zorgt dat de mensen vanuit het gevoel de boodschap aanhoren en erop reageren.

Onderstaande feiten kunt u zelf naluisteren en nakijken in de onderstaande video’s 11A4, en 5.

Beth Moore claimt dat ze directe boodschappen van God en van Jezus ontvangt. Op een subtiele manier brengt ze mensen een boodschap over die ze, zoals ze zelf claimt, door God op het hart gelegd krijgt. Dat deze boodschap tegen Gods Woord ingaat, geeft aan dat de boodschappen niet van God komen maar gebracht worden door een andere Jezus en een andere geest.

In deze video’s brengt ze heel subtiel mensen op een dwaalspoor. Eerst geeft ze aan dat God haar een boodschap op het hart heeft gelegd. Dan roept ze op om wat er ook komt dit te accepteren als van God. Daarna zegt ze dat er spotters zullen komen die niet willen accepteren dat God heeft gesproken. Hoe subtiel manipuleert ze haar luisteraars om haar boodschap te accepteren en deze niet te toetsen aan de Bijbel.

In bijna al haar boeken schrijft ze over persoonlijke ervaringen, openbaringen die ze van God zou hebben ontvangen en persoonlijke gesprekken met Hem. Ze is er van overtuigd dat dit voor iedere gelovige is weggelegd. (2)

Beth Moore roept haar publiek op om zich voor te bereiden op weerstand van spotters die komen uit de eigen gelederen. Geen ongelovigen zijn het maar christenen. Deze ‘spotters’ accepteren niet de nieuwe uitstorting van Gods Geest. Ze roept op om niet met ze in debat te gaan, wat ze zeggen moet je naast je neer leggen. Deze boodschap gaat regelrecht in tegen Gods woord. Paulus prees de gelovigen in Berea omdat ze zijn woorden onderzochten of deze klopten. Beth Moore roept op om haar woorden te accepteren als zijnde van God Zelf, zonder dit te toetsen.

En dezen waren edeler, dan die te Thessaloníca waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Hand. 17:11

Contemplatief

Beth Moore promoot ook het contemplatieve christendom. Zo heeft ze meegewerkt aan de Be Still dvd waar diverse contemplatieve sprekers aan mee hebben gewerkt. (34) Bij het Passion 2012 congres leidt Beth Moore de aanwezigen in contemplatief gebed. (video) Naast het meewerken aan de Be Still dvd beveelt Moore diverse contemplatieve leraren aan in haar boeken. Mensen zoals Brother Lawrencen en Brennan Manning.

Op de Be Still dvd zegt Moore dit: ’Als we niet stil zijn voor Hem, dan zullen we nooit echt tot in het diepst van ons wezen weten dat Hij God is. Er moet stilte zijn.’ Beth Moore heeft het hier niet over stille tijd houden en het woord te overdenken, hier heeft ze het over het stil zijn zoals dit wordt onderwezen in het contemplatief gebed. Dus jezelf leeg maken en horen wat de geest zegt. Deze geest is niet de Heilige Geest. Beth Moore stelt dat het zonder deze stilte onmogelijk is om God te leren kennen.

Verder heeft Beth Moore in haar wekelijkse uitzending het boek Jesus Calling van Sarah Young aangeprezen. (7) Volgens Moore is dit een krachtig en eerbiedwaardig dagboek. Dit boek is door Young geschreven nadat zij de stem van ‘Jezus’ hoorde en opschreef wat hij zei. (Jesus Calling)

In haar boek When godly people do ungodly things uit 2002 spreekt ze ook over contemplatief gebed. Het is dus niet dat dit een eenmalig slippertje is geweest, het is een fundamentele leer die ze brengt. Ze schrijft in het hoofdstuk over onophoudelijk gebed dat ze de terminologie van onophoudelijk bidden heeft opgepakt van Brother Lawrence. Hij zong, huilde en danste als een wildeman waardoor hij in de aanwezigheid kwam. De praktijk om in deze aanwezigheid te komen noemt ze het doel voor dat jaar.

Naast Brother Lawrence gebruikt ze ook voorbeelden van Brennan Manning en Richard Foster. Dit zijn personen die een contemplatieve leer brengen. Door het onderwijs van hen te gebruiken in haar boeken en studies zullen er velen zijn die door wat Beth Moore leert zelf ook dit pad gaan volgen.

Oecumene

Moore is ook betrokken bij de Unwrap the Bible conferentie. Deze conferentie is door Mark Burnett en Roma Downey gecreëerd. Mark en Roma zijn de producenten en bedenkers van o.a. The Bible series. Roma is een katholiek die regelmatig bidt tot Maria en heeft een  New Age doctoraat. (6)  Bij deze conferentie worden vrouwen van iedere denominatie uitgenodigd. Kerkelijke achtergrond doet er niet toe. Iedere vrouw die zegt gelovig te zijn is welkom. Het is een interkerkelijk evenement.

Beth Moore roept op tot eenheid. Degene die hier tegen zijn, zijn volgens haar afvalligen. Zij spreekt hier niet over eenheid zoals de Bijbel leert. Eenheid van alle wedergeboren christenen die samen het lichaam van Christus vormen, nee eenheid tussen iedereen die gelovig is. Deze visie met betrekking tot eenheid heeft ze, volgens eigen zeggen, direct ontvangen van de Here Jezus. (1video 1A)

Dit onderstreept, meen ik, nogmaals het oecumenische karakter van het onderwijs van Beth Moore. De Bijbel is duidelijk dat we ons moeten afscheiden van hen die een andere leer brengen. Vandaar dat de openbaring die Moore van Jezus heeft ontvangen zeer zeker niet van de Here Jezus afkomstig is. Hij zal nooit tegen Zijn woord ingaan.

17 En ik bid u, broeders, neemt acht op hen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van hen. 18 Want dezulken dienen onze Heere Jezus Christus niet,maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Rom. 16:17-18

Mysticisme

Beth Moore ontvangt naar eigen zeggen directe openbaringen van de Here Jezus en hoort God tot haar spreken. Dit betekent, ondanks dat zij dit niet letterlijk zegt, dat ze profetische gaven heeft. Een aantal dingen klopt hier niet met wat de Bijbel leert. In de Bijbel zijn er geen vrouwelijke profeten die over de gemeente profeteren. Verder is de Bijbel afgesloten met het boek Openbaring. (Openb.22:18). Daarnaast zijn alle boeken van de Bijbel geschreven door mannen, en had de Here Jezus enkel mannen als Zijn discipelen uitgekozen.

Ook de hedendaagse gaven van profetie, het uitleggen en onderwijzen uit de Bijbel in en aan de gemeente mag alleen door mannen gebeuren.(2 Tim.2:11-12)  Moore negeert ook deze regel door onder andere in studies, bijeenkomsten en de zondagsschool bijeenkomst te onderwijzen aan mannen en vrouwen.

Moore claimt in haar boeken en studies dat ze de stem van God hoort Die haar aanwijzingen geeft over wat te schrijven of te spreken. Aangezien de Bijbel stelt dat er na de afsluiting van de Bijbel geen direct openbaringen meer (nodig) zijn, kan het niet anders zijn dan dat ze of uit haar vlees spreekt, of door een andere geest boodschappen ontvangt. Zeker omdat de boodschappen die ze claimt te ontvangen ingaan tegen de Bijbelse leer, is het zaak om hier niet in mee te gaan.

Hier enkele boodschappen die ze verkondigt. Volgens Moore heeft God haar verteld dat de bruid van Christus (de ware gemeente) door ongeloof verlamd is. Dit is wat ze zegt.

Hij begon tegen me te spreken,’Ik zeg het je hier en nu, Beth; en tjonge, je schrijft dit nu neer. Je zegt het zo vaak als ik je uiting geef om het te zeggen. Mijn bruid is verlamd door ongeloof. (8) Wat ze hier dus zegt is dat de gemeente, bestaande uit wedergeboren gelovigen, niet gelooft. Dit is onmogelijk omdat de gemeente bestaat uit wedergeboren gelovigen die door het geloof zijn gered. Als de gemeente verlamd is door ongeloof, dan is er dus geen gemeente.

Een andere niet Bijbelse openbaring is de in het bovenstaande stuk genoemde openbaring over de eenheid van de gemeente. Deze openbaring die ze heeft gekregen gaat ook in tegen Gods woord en kan dus nooit van Hem afkomstig zijn.

In het voorwoord van haar boek, When godly people do ungodly things, schrijft ze het volgende. Dit boek behelst één van de meest unieke schrijfervaring die ik ooit met God heb gehad. Hij heeft ieder hoofdstuk gedurende vele jaren op mijn hart geschreven. Verder schrijft ze dat God haar soms niet toestond om te eten, zelfs tot de volgende dag. Daarnaast wordt duidelijk wat haar visie is op geestelijke oorlogsvoering. Ze schrijft dat  alleen bij haar boek ‘Breaking Free’ er zo veel tegenstand is geweest van Satan, omdat hij niet wilde dat dat  in dit boek geschreven zouden worden. Het boek zou, volgens Moore, nooit geschreven hebben kunnen worden als er niet duizenden gebedsstrijders hadden gebeden en gevast om zo een muur van vuur om haar heen te bidden. Satan was volledig verslagen.(9)

De studies en het onderwijs van Beth Moore worden ook in Nederland door vele vrouwengroepen gebruikt voor onderwijs en studie. Haar leer zal zich dan ook steeds verder uitzaaien binnen de gemeenten in Nederland. Alhoewel ze goede dingen zegt, is er een hele hoop van haar onderwijs wat in strijd is met de Bijbel. Daar ligt het grote gevaar van haar onderwijs. Waarheid vermengd met leugen.

Christianity Today schrijft dat Moore vier fundamentele thema’s heeft die ze gebruikt in haar studies en boeken. Dit zijn: Biblicisme, geestelijke oorlogsvoering, mysticisme en hedendaagse psychologie.(5) Echter door naar haar onderwijs te luisteren komt men tot een andere conclusie. Haar onderwijs is een mix van Bijbelteksten, ‘openbaringen’ psychologie en een gebrek aan een appél op de menselijke gevallen natuur.

 

Video’s m.b.t. Beth Moore:

1,1A (release van een dvd van Moore)

2

3 (uitspraken van Beth Moore)

4

5 (v.a. 50 min)

 

6 ,

7 (Unwrap the Bible)

 

Geraadpleegde  bronnen:

1) https://www.lproof.org/AboutUs/OurMission/default.htm

2) http://shoutitforlife.com/2012/05/31/beth-moore/

3) http://www.lighthousetrailsresearch.com/bethmoorestatement.htm

4) http://www.lighthousetrailsresearch.com/bethmoorethumbsup.htm

5) http://www.christianitytoday.com/ct/2010/august/19.27.html

6) http://en.wikipedia.org/wiki/Roma_Downey

7) http://apprising.org/2011/12/21/beth-moore-recommends-jesus-calling-book-claiming-direct-divine-revelation/

8) http://www.apostasywatch.com/Wolves/WolfReports/BethMoore/tabid/262/Default.aspx

9)http://books.google.nl/books?id=bIYm6JT356UC&printsec=frontcover&dq=why+godly+people+do+ungodly+things+unique&hl=en&ei=EN10Tti0L42itgesza3EDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

http://bethmoore.nl/

http://en.wikipedia.org/wiki/Beth_Moore

https://www.lproof.org/

http://the-end-time.blogspot.nl/2011/07/beth-moore-reactions-to-living-proof.html

http://carm.org/beth-moore

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BethMoore.pdf

http://www.extremetheology.com/2010/03/beth-moores-dangerous-bible-twisting.html

http://thekingsdale.wordpress.com/2013/09/03/beth-moore-false-teacher/

http://carm.org/beth-moore