Bevr. & Gen. Boeken

Bevrijding van Anna Mendez

Een boek dat de toets van de bijbel echt niet kan doorstaan, maar door velen gebruikt wordt als leidraad.

Hoofdstuk 1

Anna werd gewurgd, door Gods goedheid kwam ze terug uit de hel, maar het duurde nog 7 jaar voordat ze Jezus aannam.

Jezus openbaarde zich aan Paulus en deze bekeerde zich per direct. Waarom gebeurde dat dan niet met haar? Als ze Gods goedheid zag, waarom dan nog 7 jaar wachten?

Hoofdstuk 2

Blz 26 Zus, Mercedes werd 6 keer uit de dood opgewekt.

Is het een spelletje tussen God en Satan wie het ’t langst volhoud? Als ze al zo vaak dood was en weer werd opgewekt, waarom dan niet 7 keer? 7 is getal van de volmaaktheid, 6 is het getal van de mens.

Blz 29 Komen twee engelen in haar kamer met een sleutel.

Als er engelen in de Bijbel bij mensen komen dan zijn deze zeer onthutst. Anna vindt het gewoon.

Ze verlaat haar lichaam, dit is ook bekend als astraal reizen.

Haar gewicht trok haar naar de bodem(blz 30) maar ze was toch in de Geest? Dan is ze toch gewichtsloos?

Ze begreep wat Jezus deed toen Hij Lazarus uit het graf riep, Hij riep hem niet uit zijn natuurlijke graf (blz 30)

13 Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. 14 Toen zei hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven

39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ Joh.11

 

Als we dit hele stuk lezen dan is overduidelijk dat Lazarus echt dood was.

Een engel zei tegen haar geef je zus de opstandingkracht.

Er is er maar Eén Die deze kracht heeft. Alleen haar zus mocht eruit, waarom niet de andere gevangenen?

Terug in de kamer werd de ziel van haar zus verenigd met het deel wat in het ziekenhuisbed lag, 

We hebben maar één ziel. Waar is het Bijbels kader, hoe is dit Bijbels goed te praten?

Hoofdstuk 3 

Blz 35. Ze gaat in de Geest om te proberen de geestelijke wereld om haar heen te onderzoeken. De Bijbel leert ons dat we ons verre moeten houden van de geesteswereld. Gods Geest geeft ons openbaringen, daar hoeven we niet de geesteswereld voor in te gaan.

Blz 44. Het oude testament slaat volgens haar op de kerk.  Het oude testament is de geschiedenis van het Joodse volk en het laat Gods wil zien met Zijn volk. Het nieuwe testament komt volledig voort uit het oude.

Blz 85.  We riepen uit alle macht om de opstandingkracht . Er verscheen een stralende witte troon omgeven door een wolk het was de Vader, Zijn klederen bedekten de doodskist en naast Hem stond Jezus.

Vergelijk dit eens met Mozes als hij de kracht van God mag ervaren. Het is toch niet een gezellig onderonsje in het dodenrijk? Waar is de angst om in Gods aanwezigheid te zijn zoals de profeten hadden in het oude testament?

Dit boek staat vol halve waarheden, uit de context gerukte Bijbelteksten en teksten die worden aangepast om te passen in het beeld wat ze neer wil zetten.

Verder is het een boek wat gaat over: Ik vond, Ik dacht, Ik ervaarde, Ik deed. Het gaat meer over haar ervaringen dan dat er vanuit Bijbels perspectief verteld wordt wat God er van vindt. In dit boek lijkt het meer te gaan om haar en Satan dan dat God de eer krijgt.

De Bijbel roept op om staande te blijven in de geestelijke strijd (Efeze 6) niet om op onderzoek uit te gaan en je te verdiepen in de wereld van demonen.

Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn Deutr. 18.10-13

Ze haalt Jesaja aan. “Ik ben gekomen om gevangenen vrij te zetten”. Dit slaat op Jezus, Hij is gekomen om ons vrij te zetten van de macht van Satan, de macht van de zonde. Dit is een profetisch woord dat slaat op Hem. Heeft niets te maken met delen van zielen die gevangen zitten.

Paulus en Petrus werden uit een natuurlijke gevangenis bevrijd, deze engel had geen sleutel bij zich, de deuren gingen vanzelf open. Waarom zou God een sleutel nodig hebben? (Hand.12:10).

Als we in de Bijbel lezen over mensen die een ontmoeting hebben met een engel, Jezus of God dan zijn ze verbijsterd. Denk aan Mozes, Paulus, Daniël, de discipelen op de berg toen Mozes en Elia daar waren, Johannes (Openb. 1:17).

Ze schrijft dat Davids ziel gevangen zat. Ik denk dat in de psalmen David uiting geeft van zijn verdriet en wanhoop en pijn. Maar stel dat ze gelijk heeft, dan moeten we ook verder lezen in de psalmen en dan lezen we dat hij schrijft: ” Maar U bevrijdde mij.” Oftewel als zijn ziel al gevangen was in de hel, dan was het de Heer Die hem daaruit bevrijdde en niet een persoon die afdaalde de hel in om hem daar uit te halen.

De Bijbel zegt dat de kennis aan het einde der tijden zal toenemen. Dit zien we gebeuren bijvoorbeeld in de wetenschap, de technologie, maar ook in de uitleg van de Bijbel, denk aan het boek Openbaring en de leer van de eindtijd. De Bijbel leert ook dat er juist aan het einde der tijden vele valse profeten zullen opstaan en dat mensen de leer van demonen zullen volgen, dit laatste is wat er volgens mij gebeurt als je dit boek als leidraad aanhoudt.

Ik kan dan ook niet begrijpen dat bevrijdingsteams dit boek zien als een doorbraak, waarmee ze grote dingen kunnen doen. Mensen bevrijden die men voorheen niet kon vrijzetten.

Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Matth.24:24

Geraadpleegde bron:

Het boek Bevrijding van Ana Mendez