Wat gebeurt er na de dood?

Is er leven na de dood? Ja. De Bijbel is daar heel duidelijk in. Het soort leven dat wij na onze dood zullen krijgen, is afhankelijk van de weg die wie bewandelen op aarde. Wij zijn als het ware allemaal reizigers. Op onze reis zullen we een keus moeten maken welke poort wij door gaan, […]

Waarom kwam Jezus naar de aarde?

Vóór de schepping bestond Jezus al: En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. Joh. 17:5 Door Jezus zijn alle dingen in de hemel en de aarde geschapen, dingen die we kunnen en wat we niet kunnen zien: Hij is het Beeld van […]

God spreekt

De man fluisterde: God, spreek tot me. En een leeuwerik begon te zingen. Maar de man hoorde het niet. Dus de man riep: God, spreek tot me. En er kwam onweer en weerlicht in de lucht. Maar de man luisterde niet. De man keek rond en zei: God, ik wil u zien. En er verscheen […]

De eend

Een vlucht wilde eenden vloog in formatie richting zuiden om daar te overwinteren. Ze vormden een prachtige V in de blauwe lucht en ze werden bewonderd door iedereen die hen daar van beneden  mocht aanschouwen. Op een dag werd de blik van Wally, één van de wilde eenden uit de groep, getrokken door iets beneden […]

Op zoek naar “de waarheid” verloren ze hun verstand

“Laat me eens uitleggen welke problemen de wetenschap heeft met Jezus Christus.” De atheïstische professor in filosofie pauzeert even terwijl hij de klas in kijkt en vraagt dan aan één van zijn nieuwe studenten om op te staan. “Je bent een christen, of niet jongen?” “Jazeker meneer!” “Dus je gelooft in God?” “Absoluut!” “Is God […]

De matroos en de filosoof

Op een schip dat een lange zeereis maken moest bevond zich een filosoof als passagier. Deze man had een groot denkbeeld van eigen wijsheid, en zag met minachting op degenen neer, die niet zoveel gestudeerd hadden als hij en naar hij meende dus veel dommer waren dan hij. Hij raakte op een gegeven moment in […]

Horatio Spafford

De hymne It is well with my soul is geschreven door een advocaat uit Chicago genaamd Horatio Spafford. Je zou verwachten dat hij deze hymne schreef in de mooiste tijd van zijn leven. Succesvol advocaat, getrouwd met Anna en gezegend met één zoon en vier dochters. Het tegendeel is echter waar. Op 4 jarige leeftijd […]

Een les van de ganzen

Heb je je ooit afgevraagd waarom ganzen in een V-formatie vliegen? Zoals meestal met het gedrag van dieren, had God een goede reden om dat in hun instinct te leggen. Elke vogel die met zijn vleugels wappert, zorgt voor een opwaartse kracht voor de vogel die volgt. In een V-formatie krijgt de hele groep tenminste 71% meer vliegbereik dan […]

De hel

In welk licht moeten we de hel zien, is het een verzinsel is het een gevoel of is het een daadwerkelijke plaats waar de ongelovigen na hun dood voor eeuwig  zullen verblijven? Velen willen de realiteit van de hel niet accepteren, ook onder de gelovigen zijn er veel tegenwerpingen over het bestaan van de hel. […]