De indeling van het boek openbaring

Het Boek geeft zelf de indeling aan, in 1:19: “Schrijf nu op (1) wat u hebt gezien, en (2) wat is, en (3) wat hierna zal geschieden. Een hoofdindeling in drieën: 1. “Wat u hebt gezien” slaat op wat Johannes heeft gezien: de Rechter in het midden van de zeven kandelaars. Dit is het eerste […]

De eindtijd in het kort

  In Daniël 9  lezen we vanaf vers 20 dat wanneer Daniël in gebed is de engel Gabriël tot hem komt om hem te onderwijzen over de 70 jaarweken. De periode van deze 70 jaarweken loopt vanaf het moment dat Nehemia de toestemming kreeg om Jeruzalem te herbouwen en duurt tot aan de oprichting van het […]