De evangelische verwarring

Binnen de evangelische wereld wordt de afval steeds groter. Veelal onder leiding van gerenommeerde namen en bekende instituten wordt er meer en meer een ander evangelie verkondigt. Enerzijds hoeven we hier niet verbaasd over te zijn, want de Bijbel leert ons dat dit zal gebeuren. Zelfs binnen de eerste gemeente werd er door Paulus al […]

De opkomst en achtergrond van de charismatische beweging

In onderstaand artikel wordt de opkomst en de achtergrond van de charismatische beweging globaal behandeld waardoor de invloed die deze beweging heeft, en de tactieken die gebruikt worden, (hopelijk) wat meer licht werpen op de charismatische leer, en zij die er minder bekend mee zijn de invloeden leren te onderkennen. Met het verstrijken van de […]

Genoeg of is er meer- Els Nannen

Door middel van deze link  komt u op een studie van Els Nannen getiteld: Genoeg of is er meer? Deze studie geeft heel duidelijk de dwaling weer die de gemeenten zijn binnen gekomen en wat Gods woord daar over zegt. Dit zijn de onderwerpen die in de studie behandeld worden:   Is Gods geschreven Woord genoegzaam (sola scriptura)? Is “het […]

Wat is charismatisch

De charismatische beweging wordt gekenmerkt door een intensief persoonlijk geloof en het ervaren van God. Wat opvallend is, is dat zij de “doop met de Heilige Geest” als een aparte gebeurtenis ziet, naast de wedergeboorte. In het algemeen ziet ze het ‘spreken in tongen’ en andere gaven van de “Heilige Geest” zoals  genezing door handoplegging en […]