Methoden en karakteristieken van de charismatische beweging  

De leer van de charismatische beweging doet steeds meer de intrede, deze is in meer of mindere mate in bijna alle gemeenten binnengedrongen, met als gevolg dat velen, langzaam maar zeker, deze leer gaan volgen en zich afkeren van de waarheid. Dat deze leer zo gemakkelijk ingang vindt heeft te maken met de gebruikte methoden […]

Tienden geven

De tienden geven is ingesteld onder de wet van Mozes en was dus voor de Israëlieten. Er werd tienden gegeven van de oogst, van de vruchten, en van de eerstgeborene dieren en daarvan moest men het beste geven wat men had. Het ging zelden over geld. De Levieten mochten van God geen bezittingen hebben zoals […]

De Heilige Geest

In het tegenwoordige christendom is de visie op Wie de Heilige Geest is aan het verschuiven. Vanuit de Bijbel kunnen we leren Wie Hij is en wat Hij doet in ons leven. Tegenwoordig echter wordt de Heilige Geest steeds prominenter naar voren geschoven op een manier die niet past binnen het Bijbelse principe zoals God […]

Tongentaal

Begin 1900 werd in de Bethel Bible school een nieuwe manier van spreken ontdekt door één van de studenten. Zij dacht dat ze in het Chinees en andere talen kon spreken. De andere studenten volgden al snel met hun eigen taal. De school verhuisde na enkele maanden naar Houston. William Seymour één van de studenten […]

Apostelen en Profeten van nu

Volgens onder andere Peter Wagner is er vandaag de dag een apostolische en profetische beweging op gang gekomen onder leiding van de Heilige Geest. God zou, volgens zijn zeggen, een veelbetekenende omvangrijke verandering doorvoeren in de protestants christelijke kerk in deze dagen. De Bijbel geeft heel duidelijk aanwijzingen waaraan een apostel moet voldoen: Het is dus nodig […]

Hedendaagse wonderen en tekenen

  De leer dat wonderen en tekenen, zoals visioenen, dromen, genezingen, bevrijdingen e.d. ook vandaag de dag in de gemeente voorkomen, en dat men naar de gave om deze te doen moet streven, neemt steeds grotere vormen aan. Is dit zoals men beweert een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest of blijkt hier een andere geest aan […]

Ervaring als maatstaf voor de waarheid

Voor de meeste charismatische christenen is hun persoonlijke ervaring en niet de Bijbel de basis voor hun geloof. Gods ervaringen, wonderen, tekenen en gevoelens zijn de basis voor hun geloof. Dromen, woorden van God en andere persoonlijke ervaringen zijn bepalend voor de leer. Zichtbare en voelbare ervaringen is wat deze ‘christenen’ willen. Men wil het […]