Het evangelie van het Koninkrijk

Met het loslaten van de verwachting van de opname van de gemeente voor de verdrukking, zien we dat de focus meer en meer komt te liggen op de verkondiging van het Koninkrijk, dit evangelie is echter voor Israël en niet voor de gemeente. Het evangelie van het Koninkrijk is niet hetzelfde als de vervangingsleer waarin […]

Herschepping.nl

Herschepping.nl beschrijft zichzelf als een naslagwerk met begrijpelijke Bijbelstudies om te groeien in je geloof. Er staan vele uitgebreide studies over diverse onderwerpen op de site. Een positief punt is het vasthouden aan de schepping in zes dagen. Er staan zaken in die discutabel zijn en waarin de mening van de schrijver leidend is, en mensen, […]

Leidersconferentie There is More

Het evangelisch werkverband (EW) binnen de protestantse kerk heeft in september 2016 een conferentie georganiseerd voor kerkleiders die willen leven en leiding geven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Aan deze leiderschapsconferentie genaamd There is More, werd door meer dan 600 voorgangers en predikanten deelgenomen. Het EW verlangt al twintig jaar lang naar een […]

Vlaggen en dansen in de gemeente

Vlaggen en dansen in de gemeente is binnen evangelische gemeenten een bekend gebeuren. Veelal wordt er gesproken over profetisch dansen en vlaggen. Het dansen is een uiting van lofprijs naar God toe, terwijl het vlaggen de functie heeft van aanbidding en geestelijke oorlogsvoering. Het dansen, individueel of als groep,  wordt gebruikt wordt als creatieve expressie […]

Geestelijke oorlogsvoering

Bij de geestelijke oorlogsvoering gaat het erom dat wij als christenen de wederkomst van de Here Jezus mogelijk maken. Zoals een leger geleid wordt door generaals, zo heeft God een geestelijk leger in het leven geroepen om de strijd aan te gaan, landen binnen te dringen en te doordrenken van gebed.(Cindy Jakobs – Overwin de […]

Kingdom Now

Kingdom Now is een leer binnen de charismatische beweging, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. Kingdom Now voorstanders geloven dat God de controle over de hele wereld heeft verloren aan Satan, toen Adam en Eva zondigden. God zou nu op zoek zijn naar mensen die hem zullen helpen de heerschappij terug te nemen. […]

Latter Rain

De Latter Rain beweging verkondigt een invloedrijke leer die voornamelijk populair is in de charismatische- en pinksterbeweging. Toch zijn er vele leerstellingen die uit deze leer voortkomen geaccepteerd door vele andere kerken en gemeenten. Het punt waarop de Latter Rain beweging op gang is gekomen wordt vastgesteld op 1948. Dit was het jaar waarop de […]

Word of Faith

De grondlegger van de huidige Word of Faith beweging is Phineas P. Quimby (1802-1866). Hij is de grondlegger van de zogenaamde Nieuwe Gedachte Beweging (New Tought Movement). Hij studeerde hypnose en parapsychologie. Quimby was een paranormaal genezer. Hij wilde naast bestaande natuurwetenschap van de zichtbare werkelijkheid een soort tweede wetenschap ontwikkelen van een geestelijke wetenschap. […]