MiX glossy

Op 23 mei verscheen de eenmalige glossy MiX. Deze glossy gaat over mensen die elementen uit diverse religies en levensbeschouwingen met elkaar combineren. De aanleiding is twee vierjarige projecten over multireligiositeit.(1)  Manuela Kalsky en André Braak hebben onderzoek gedaan naar dit verschijnsel dat in vaktermen Multiple Religious Belonging heet. Dit voorziet in de behoeften van de […]

Wat is de oecumenische beweging?

De Oecumenische Beweging is het best te verklaren als een eenheidsbeweging. Op Wikipedia staat het volgende over oecumene: In de brede betekenis kan dit gezien worden als een streven naar wereldwijde religieuze eenheid (eenheid van alle christelijke kerken.) Dit dekt gelijk de hele lading voor de Oecumenische Beweging zoals die tegenwoordig steeds meer ingang krijgt onder kerken […]