Jaap Dieleman

Jaap Dieleman is directeur van stichting De Heilbode, schrijver, evangelist en spreker. Hij is 8 januari 1977 tot bekering gekomen. Na de plotselinge dood van zijn vader is hij op zoek gegaan naar de zin van het leven. Zijn speurtocht leiden hem via wetenschap, filosofie, Oosterse religies, yoga, drugs en occultisme naar het moment waarop […]

Ilse Pardoen (Zoek eerst het Koninkrijk)

Ilse Pardoen is de schrijfster van het boek: Zoek eerst het Koninkrijk. Het gebruik van Hebreeuwse namen (JHWH, en Jesjoea) in haar boek, en het spreken tijdens het vieren van het Loofhuttenfeest 2018, geeft de indruk dat ze behoort tot de groep christenen die vasthouden aan het idee dat christenen de feesten die ingesteld waren […]

David Sorensen

David Sorensen is samen met zijn vrouw de maker van de website Real Life. Via deze site wil hij vele mensen onderwijzen en in contact brengen met de Bijbelse boodschap. Ook heeft hij een podcast genaamd ‘God is echt’. Op deze manier kunnen vele mensen onderwijs krijgen over allerlei Bijbelse zaken. Het positieve van zijn […]

Ab Klein Haneveld

Ab Klein Haneveld is de zoon van Jacob Klein Haneveld, de oprichter van de stichting Morgenrood. Bij deze stichting wordt het blad AMEN uitgegeven. Haneveld heeft een eigen website met Bijbelstudies. Verder is hij bekend van tentcampagnes om zo het evangelie te verkondigen. De leer van Haneveld is een mix van waarheid vermengd met grote […]