Global leadership

Vanuit de Willow Creek gemeente wordt er ook dit jaar weer een leiderschapscursus gegeven voor iedereen die leiding geeft binnen kerk, bedrijf of omgeving. Deze cursus wordt mede ondersteund door de stichting Opwekking. Het doel van deze cursus, is om gezond leiderschap te bevorderen door gedegen en uniek onderwijs aan te bieden. In de nieuwsbrief staat […]

Alphacursus

De Alphacursus is ontstaan in 1977 in de Holy Trinity  Brompton Church in Groot Brittannië. Deze Anglicaanse kerk legde de basis voor de Alphacursus. Echter in 1993, nadat Nicky Gumbel de cursus ging leiden, kwam er een bredere stroming op gang. Hij ontdekte dat het een makkelijk middel was om mensen op een laagdrempelige manier met het […]

Godly Play

Godly Play (GP) wordt gepresenteerd als een multisensorische benadering. Dit houdt in: horen, zien, voelen en smaken.(1) Deze benadering is erop gericht om ontdekkend en ervaringsgericht te leren. GP wordt niet alleen binnen kerken en gemeenten onderwezen, maar ook in ziekenhuizen, scholen et cetera. Het is een methode die wereldwijd een enorme vlucht heeft genomen, overal […]

Matrixmethode

De matrixmethode is een nieuwe benadering om leerproblemen aan te pakken. Deze methode is in 1992 ontwikkeld door Ingrid Stoop. Ze heeft vele professionals in binnen en buitenland in haar methode onderwezen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de Matrixmethode veel wordt toegepast binnen het onderwijs op scholen en bij cursussen voor het bedrijfsleven. […]

Kanjertraining

De Kanjertraining is één van de vele sociale vaardigheidstrainingen (sova-trainingen) die binnen het onderwijs en zelfs binnen de kerken wordt gebruikt. Ondanks dat deze methode veel wordt gebruikt en velen er enthousiast over zijn, blijkt de training niet zo onschuldig. Drs. Hoekstra heeft in een boek met de titel ‘Soep van keistenen – De Kanjertraining op de […]

Rots en Water training

Rots en Water training is een nieuw concept wat bij steeds meer scholen en verenigingen ingang vindt. Het is bedoeld om kinderen van alle leeftijden weerbaarder te maken. Rots en Water is een psycho-fysiek trainingsprogramma voor jongens en meisjes in alle leeftijdscategorieën. Het is een Nederlands programma dat wereldwijd gebruikt wordt. Het is volgens de […]

De kracht van 8

De kracht van 8 is ontstaan als antwoord op het pestgedrag dat steeds vaker onder kinderen de kop op steekt. De doelstelling van ‘De kracht van 8’ is om kinderen te leren met elkaar op een respectvolle manier om te gaan. Iedereen is waardevol, niemand valt buiten de boot. Op de basisschool waar ‘De kracht van 8’ […]

Doelgericht Leven

Als we kijken naar het boek ‘Doelgerichte Leven’ en andere projecten van Rick Warren, zoals zijn P.E.A.C.E plan, Celebrate Recovery en het Daniëlplan, dan is duidelijk waar zijn studies naar toewerken. Het is mensgericht en werkt toe naar de oecumenische eenheid onder gelovigen. Doelgericht is de kapstok voor veel doelgerichte studies die dezelfde intentie hebben. (link)  Er is veel te vertellen […]

Daniëlplan

Het Daniëlplan is speciaal ontworpen voor de Saddelback Church waar Rick Warren voorganger is. Het is een programma waarin de gezondheid van lichaam en geest centraal staat. Door goed te eten en te bewegen wordt u geestelijk en lichamelijk een evenwichtig persoon die niet kampt met overgewicht. Het Daniëlplan is gebaseerd op het verhaal van Daniël. Doordat […]

Celebrate Recovery

Celebrate Recovery is ontwikkeld door Ds. John Baker, die zorgpastor is bij de Saddleback Church in LA. De pastor van deze kerk is Rick Warren. Meer dan 2000 mensen binnen zijn gemeente volgen nu dit programma. In Nederland zijn nu zo’n 50 gemeentes die aan dit programma meedoen. Op de lijst zien we verschillende stromingen staan, van evangeliegemeenten […]