Alternatieve Geneeswijzen

Chiropraktie

Chiropraktie of ook wel “bottenkraken” genoemd, is een van de meest voorkomende alternatieve geneeswijze. Tegenwoordig heb je chiroprakters die zich niet aansluiten bij de oorspronkelijke occulte  leer van Palmer (de oprichter) maar zich aansluiten bij de reguliere geneeskunde. De werking van chiropraktie is echter niet aangetoond en de resultaten zijn dan ook verschillend.

Een chiroprakter gaat ervan uit dat de gezondheidsproblemen allemaal komen door  een ontwrichtte ruggenwervel.  Hierdoor is er een blokkade van de zenuwen naar de hersenen en daar komt de kwaal dan door. Zoals men bij acupunctuur deze blokkades probeert op te heffen doormiddel van naalden, zo probeert de chiroprakter de zenuwen te manipuleren en deze blokkades op te heffen door gebruik van zijn handen.

Ook hierbij gaat men er van uit dat de mens een eenheid is. Dus geen geest, lichaam en ziel maar een geheel. Dit is tot tegenstelling van wat er in de Bijbel staat:

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 1 Tess 5:23

Men gaat bij chiropraktie ook  weer uit van de genezende kracht vanuit de mens zelf. Deze genezende energie staat in verbinding met de chi, de natuurlijke grote kracht / energie van het heelal.

Chiropraktie is een holistische geneeswijze. Men raad dus chirurgie af en gebruikt geen medicijnen.

Chiropraktie is vanuit Amerika naar Nederland gekomen. Daniel David Palmer is de stichter van chiropraktie. Hij was een vrijmetselaar en een occultist. Hij genas mensen doormiddel van magnetisering, en hypnose en woonde spirituele samenkomsten bij. Deze oprichter is zwaar occult, en zijn therapie dus ook. Hij vond zelf dat hij geen hulp van God nodig had, en weigerde in 1905 om de eed af te leggen: “Zo helpe mij God.”

Dit mag toch wel weer genoeg zeggen. Het lijkt weer zo logisch, even je botten recht zetten en alles functioneert weer goed. De basis van deze therapie is echter occult. Het komt weer uit de verkeerde bron en dan moet je jezelf hier natuurlijk niet mee inlaten.

Geraadpleegde bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chiropraxie

http://www.verhoevenmarc.be/#Alternatieve