Oecumenisch-Personen

Corry Nicolay

Corry Nicolay is een Nederlandse dominee die zich onder andere via haar website Kleurrijk Geloven inzet voor een kleurrijk geloof. Ze is gevraagd om aan Turkse vrouwen taalles te geven. Door het contact met moslimmannen en -vrouwen is ze theologie gaan studeren. Ze is doctorandus in theologie en samenleving.

Na haar studie is ze eerst in Groningen aan de slag gegaan al oecumenisch opbouwwerker en later in Heerenveen als predikant bij de Hervormde Kerk en nu bij de Protestantse Kerk. Ze werkt als interreligieus predikant en is betrokken bij diverse platformen en projecten die de eenheid onder gelovigen willen bewerkstelligen.

Als we haar website bekijken dan is het duidelijk dat de Bijbel voor haar niet de enige juiste leidraad is. Vanuit de multiculturele samenleving vind Corry dat we als gelovigen samen de eenheid moeten vinden. We leven samen, dan moeten we ook leren van elkaars geloof en zo elkaar leren te respecteren.

Zo lezen we op haar site dat ze samen met leden van de gemeenteraad en de raad van kerken uit Heerenveen eerst een sobere paasmaaltijd hebben gehouden met de imam, het islamitisch bestuur en andere moslims. Enkele maanden later gaan ze naar de moskee voor de iftar maaltijd.

Ook schrijft ze vol bewondering in haar column over haar reis naar Tibet. Vol vuur vertelt ze over  de gids die hen leidde en hoe deze zijn (boedistische) geloof beleefde. Ze vergelijkt de Dalai Lama met Maarten Luther King. Omdat de Dalai Lama ook strijd tegen onrecht. Zo ziet ze dat mensen vanuit verschillende religies samen kunnen bidden en mediteren om het onrecht zichtbaar te maken en samen te komen voor vrijheid en gerechtigheid. (Bron)

Ook is er ruimte voor interreligieus bidden. Op de vraag of men allemaal tot hun eigen god bidt schrijft Corry Nicolay dat ze allemaal geloven in één god :” Dit geloven en belijden de imam, pandita, rabbi, baha’i en ik als dominee ieder op onze eigen manier en dit vormt tijdens de Viering dan ook het uitgangspunt van ons handelen en spreken. Er is geen sprake van dat wij dan ieder tot onze eigen God bidden.

Dit is duidelijk in tegenspraak met wat de Bijbel ons leert:

Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland;er is niemand behalve Ik. Jes.45:21b

Corrie ziet God niet als de ‘Enige’ ware: “Het is al te gemakkelijk en best wel grof om te denken dat de Godopvatting van andere geloven niet kloppen. Het alleenrecht van de volledige waarheid over God kan volgens mij geen enkele godsdienst claimen.”  (Bron)

Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. 1 Kor. 8:5-6

Op haar website heeft ze vele artikelen staan, van kleurrijke gedachten, levensvragen en columns. Hoewel ze onder ieder artikel erbij schrijft dat ze predikant is van de PKN heeft haar hele boodschap totaal niets te maken met het christelijk geloof. Al klinkt het mooi kleurrijk geloven, de weg die je daardoor bewandelt is pikzwart.

De Bijbel waarschuwt ons voor de valse leraren die de gemeente binnen zullen komen. Het lijkt er tegenwoordig echter op dat ze steeds openlijker de gemeentes binnen komen. Ondanks dat de dwalingen groter worden, zie je dat de mensen ze voor zoete koek slikken. De wereld heeft hoop nodig. Christenen horen hun hoop van Jezus alleen te verwachten. Juist doordat er steeds meer gelovigen zijn die zelf geen onderzoek doen in de Bijbel zie je dat dwalingen zoals Corry Nicolay leert steeds breder worden geaccepteerd in de kerken.

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde,  de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Judas. 24-25

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.kleurrijkgeloven.nl/