Overig-Trainingen

Daniëlplan

Het Daniëlplan is speciaal ontworpen voor de Saddelback Church waar Rick Warren voorganger is. Het is een programma waarin de gezondheid van lichaam en geest centraal staat. Door goed te eten en te bewegen wordt u geestelijk en lichamelijk een evenwichtig persoon die niet kampt met overgewicht.

Het Daniëlplan is gebaseerd op het verhaal van Daniël. Doordat hij en zijn vrienden niet het eten wilden eten dat koning Nebukadnezar hen voorschotelde, maar groenten aten en water dronken bleken zij gezonder te zijn dan de anderen. Dit is de basis voor het Daniëlplan. Daniël en zijn vrienden waren echter Joodse mannen die zich hielden aan de wetten van Mozes en zouden zeer zeker geen dingen eten die hen verboden waren vanuit de Joodse spijswetten. Doordat zij hierin hun vertrouwen op God stelden, zie je dat ze werden gezegend met een blakende gezondheid.

Het Daniëlplan is volgens Warren een programma om God te verhogen in de manier van wat je eet, hoe je beweegt en wat je denkt. De Bijbel zegt echter:

Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. 1 Tim. 4:7-8

Het Daniëlplan werkt het tegenovergestelde uit. Men wordt gericht op het lichaam, zoals één van de zinnen uit het programma luidt: “Richt je niet op de kilo’s, richt je op de taille.”

Wat opvalt in dit programma is de mensen waarmee Warren samenwerkt. Als eerste is er Dr. Amen. Hij is psycholoog, psychiater en een hersenonderzoek specialist. Verder is hij schrijver van diverse medische boeken die te maken hebben met de hersenen. Dr. Amen heeft van alles te koop op zijn website. Dvd’s, boeken, medicijnen alles om de hersenen gezond te houden en je leven te verlengen. Deze man is absoluut geen christen. Sterker nog, hij leert ademhalingstechniek. (link)  en hypnose, om af te vallen, goed te slapen, van het roken af te komen etc. (link 12345,)

Dr. Oz heeft ook meegeholpen het programma te maken. Dr. Oz is is een Amerikaanse / Turkse hartchirurg, auteur en tv-persoonlijkheid en beoefenaar van transcendente meditatie. Oz is een voorstander van integratieve geneeskunde, een combinatie van conventionele medische behandelingen met alternatieve therapieën, zoals hypnose en energie healing.  Oz ‘vrouw, Lisa, wordt beschreven als een meester van Reiki. (link)

Ook dr. Hyman. heeft meegeholpen. In zijn boek ‘The ultra mind solution’ (blz. 181) raadt hij yoga aan. Verder schrijft hij in dit boek op blz. 59 dat hij om te relaxen zelf het volgende onderneemt: meditatie, yoga, diepte ademhaling, lachtherapie en hypnose.

Het zijn bekende doktoren met een hoge medische graad, maar ook alle drie mensen die op allerlei manieren occulte meditaties en praktijken beoefenen. Op de vraag waarom Saddleback Church dan toch kiest voor deze artsen staat een antwoord op de site:

In plaats van dit te zien als een compromis van het evangelie, hopen we dat je het zult zien als een enorme kans om de invloed van het evangelie te vergroten binnen onze gemeenschap en onze natie.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.danielplan.com/

http://www.amenclinics.com/meet-dr-amen/

http://www.bijbelgetrouw.nl/index.php?itemid=1583

http://www.rickwarren.com/mc/m/faca/

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=5580

http://store.amenclinics.com/audio-downloads

http://www.promiseministry.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&catid=9&lang=nl

http://en.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Oz

http://www.danu-ana.nl/wetenschap_handoplegging.htm