Overig-Personen-Nederland

David Sorensen

David Sorensen is samen met zijn vrouw de maker van de website Real Life. Via deze site wil hij vele mensen onderwijzen en in contact brengen met de Bijbelse boodschap. Ook heeft hij een podcast genaamd ‘God is echt’. Op deze manier kunnen vele mensen onderwijs krijgen over allerlei Bijbelse zaken. Het positieve van zijn onderwijs is dat hij een duidelijke stelling neemt tegen de evolutietheorie en waarschuwt voor de gevaren van magie. Zoals Narnia en Harry Potter.

Als we echter kijken naar de onderwerpen die hij aanhaalt om te onderwijzen uit de Bijbel dan wordt het een ander verhaal. Het is overduidelijk een Word of Faith leer. Het zingen en bidden in tongen wordt gepromoot. Evenals genezing, bevrijding en bidden tot de Heilige Geest. Ook krijgt hij veel ‘profetische boodschappen’ van God.

Verder worden er Lifeletters verstuurd naar mensen die zich daar voor opgeven. In deze Lifeletters staat een kort stukje onderwijs. Er worden echter ook ‘profetische’ boodschappen en dromen in uitgelegd en besproken. In de Lifeletter van zondag 30 oktober 2011 schrijft David zijn profetie waarin God zou hebben gezegd:

“Laat daarom los, al die boeken en al die papieren. Laat daarom los, al die moeilijke leringen over Mij, over hoogtes en laagtes, over dieptes en over de wijdte… Het maakt me aan het lachen. Mensen toch! Waar zijn jullie toch mee bezig? Laat je toch dronken maken door Mij! Ik wil lachen met je! Ik wil spelen met je! ”

Dit soort teksten zijn absoluut in tegenspraak met de Heiligheid van God. Op geen enkele plaats in de Bijbel lezen we dat God met ons wil spelen, laat staan dronken maken. Weet u hoe God denkt over dronkenschap?

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. Ef. 5:18

In de Lifeletter van woensdag 9 november met als thema ‘Hoe kom je in Gods aanwezigheid?’ schrijft hij het volgende: ‘Help me lieve heilige Geest, open me, laat me Jezus zien, leid me…’ Dit heeft niets te maken met respect voor de Heilige Geest. Hier zie je hoe de Heilige Geest, beleefd wordt. Zoals veel van zijn onderwijs gaat het over ervaren en voelen.

Ik zeg vaak in een tijd met God wel duizend keer na elkaar ‘Heer ik hou van U, ik hou zoveel van U, ik hou van U…’ gewoon wat er in mijn hart leeft. Dit herhalen wordt ook contemplatief gebed genoemd. Dit is een vorm van gebed die voortkomt uit het Hindoeïsme en de New Age. Jezus waarschuwt er tegen om zo te bidden:

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. Matth. 6:7-8

Verder schrijft Sorensen: Alleen maar bidden over je problemen brengt je over het algemeen niet in Gods aanwezigheid. Dat houdt je gebonden in je eigen gevoel, situatie, de aardse wereld. Als je God met heel je hart gaat verhogen, als je Hem gaat zien op zijn troon, hoog verheven, machtig en stralend, de zon van heerlijkheid die eeuwig schittert, degene die door miljarden engelen tot in eeuwigheid aanbeden wordt, de Maker van alles wat leeft, Hij die alle macht heeft in de hemel en de aarde, die alle machten en krachten heeft overwonnen, de allerhoogste, de volmaakte, de allermooiste, de onuitsprekelijke, de allesoverweldigende, de fenomenale, waaaaauuwwww….…

Als je hem zo gaat eren, aanroepen, dan breek je je hart open om God te ontmoeten.
Zo voeg je je ook bij de engelen die Hem op die manier dag en nacht aanbidden. Dan word je een eenheid met de aanbidding in de hemel. En dat is heel bijzonder…”

Het gaat over het voelen en ervaren van Gods aanwezigheid. De Bijbel laat ons nergens zien dat we met de engelen een eenheid in aanbidding worden. Aanbidding is geen gevoel, het is een daad van gehoorzaam zijn aan God. Op zijn site Real Life schrijft hij dat hij wakker werd uit een droom en God zei tegen hem: “David, ik wil dat jij een boekje gaat schrijven. Een boekje dat mensen laat zien hoe
ECHT IK BEN.” 
(link naar artikel)

Wat opvalt in de artikelen en stukken die op de site van Real Life staan is dat het gaat over de liefde van God. God houdt van je, Hij brandt van liefde voor je, Hij verlangt naar je. Hier enkele artikelen waar hij dit promoot.123 op zijn site kunt u veel meer van dit soort uitspraken en artikelen vinden.

David Sorensen heeft het verlangen om in Nederland een huis te kopen. Om dit te realiseren roept hij via zijn Lifeletters op om geld te storten. De manier waarop is van een zelfde manipulerend karakter als bij andere leraren die geld nodig hebben voor hun eigen bediening. Nadat hij door vrienden erop gewezen was dat zijn Lifeletters erg manipulerend waren heeft hij vergeving gevraagd en geschreven dat men alleen moest geven als men dat echt deed uit liefde. Maar ook in deze Lifeletter kwam het manipulerende karakter om toch te geven sterk naar voren. (123)

David Sorensen heeft nog een website met allerlei onderwijs genaamd Sound of Heaven. Op deze site staan ‘profetieën’ die ontvangen zouden zijn door David. Verder is er een kopje over wonderen en over genezingen. Hierin wil David duidelijk maken dat de Bijbel onderstreept dat wonderen en genezingen ook vandaag nog gebeuren en dat gebedsgenezing een opdracht is voor de gemeente van vandaag. (link) Om deze theorie te staven schrijft Sorensen onder andere: “Jezus gehoorzaamde zijn Vader. En wat deed Hij? Hij genas de zieken.” Hiermee is voor Sorensen duidelijk dat gebedsgenezing voor de hedendaagse kerk een opdracht is. Deze bewering staaft hij met de volgende tekst:

genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Luc.10:9

Met deze opdracht, die Jezus aan Zijn discipelen geeft moet aan het volk Israël duidelijk worden gemaakt dat de beloofde Messias is gekomen. Jezus kwam voor Zijn volk om aan hen het Koninkrijk van God te openbaren. Deze uitspraak is op geen enkele manier te verbinden aan de gemeente.

Bij het artikel: ‘Manifestaties en vallen in de geest’, (link) verdedigt Sorensen de leer van het vallen in de geest en het manifesteren als een Bijbels gebeuren. Hij haalt Bijbelteksten uit de context en leert dat we boven het geschreven Woord uit moeten gaan om dingen te toetsen. Hij neemt de ervaring als maatstaf in plaats van de Bijbel.

Om het bewijs te leveren dat de Bijbel wel spreekt over de manifestaties zoals heilig lachen, vallen in de geest, schudden, trillen en al de uitingen die we kennen vanuit de zogenaamde opwekkingen uit Toronto en Lakeland worden Bijbelteksten uit de context gehaald. Hij neemt om dit te ondersteunen de tekst Jesaja 55:9 waarin God zegt dat Zijn gedachten hoger zijn als onze. Ook wordt 1 Kor.1:19-21 aangehaald. Hierin wordt door Paulus gezegd dat God het wijze van de wereld zal beschamen door het dwaze. Deze teksten hebben totaal niets te maken met manifestaties maar met de menselijke wijsheid en trots ten opzichte van God.

Sorensen zegt om aan te tonen dat God vreemde dingen deed in de Bijbel: “Hij doet altijd dingen die shockerend, anders, verbazend, confronterend, onthutsend zijn. Dat is kenmerkend aan God.” Om dit te ondersteunen wordt 1 Samuël 19:20-24 gebruikt. Dit is wat Sorensen van die tekst maakt: Na driemaal een groep soldaten gestuurd te hebben, die telkens tegen hun wil door de Geest van God in trance werden gebracht, besluit Saul er zelf heen te gaan. Wat gebeurt er? De Geest van God GOOIT SAUL OP DE GROND, laat hem al zijn kleren uittrekken en laat Saul – TEGEN ZIJN WIL – de hele nacht profeteren, naakt liggend op de grond. (bron)

Dit staat er werkelijk:

Toen stuurde Saul boden om David te halen. Die zagen een groep profeten bezig met profeteren, en Samuel stond daar en gaf hun leiding. De Geest van God kwam over de boden van Saul en ook zij begonnen te profeteren. Toen men het Saul vertelde, stuurde hij andere boden, maar ook die begonnen te profeteren. Vervolgens stuurde Saul opnieuw boden, een derde groep, en ook die begonnen te profeteren. Daarna ging hij ook zelf naar Rama, en hij kwam bij de grote waterput die in Sechu is. Hij vroeg en zei: Waar zijn Samuel en David? Men zei hem: Zie, zij zijn in Najoth bij Rama. Toen ging hij daarheen, naar Najoth bij Rama; en dezelfde Geest van God kwam ook op hem. En al profeterend ging hij verder, totdat hij in Najoth bij Rama kwam. Ook hij trok zijn kleren uit, en ook hij profeteerde voor de ogen van Samuel. Hij lag daar zonder kleren, die hele dag en de hele nacht. Daarom zegt men: Is Saul ook onder de profeten? 1 Samuël 19:20-24

De Bijbeltekst zegt niet dat de boden in trance raakten. Er staat dat de Geest van God over de boden kwam en dat ook zij gingen profeteren. Nadat de derde groep gestuurd was ging Saul zelf op weg. Onderweg werd hij door de Geest van God gegrepen en begon te profeteren. Al profeterend ging hij verder totdat hij bij Samuël en David aan kwam.

Volgens Sorensen gooit de Geest van God Saul op de grond en laat hem naakt de hele nacht profeteren. De Bijbeltekst laat zien dat Saul onderweg naar David toe al profeteerde(vers 23). De boodschap in deze verzen is dat God voor Zijn dienaar David zorgde door zijn tegenstander te vernederen. (uitleg 1Sam.19:24)(Kant.St.Vert) Dit is geen enkel bewijs voor de manifestaties die men tegenwoordig toeschrijft aan de Heilige Geest.

Sorensen zet zijn geestelijke ervaring en het gevoel boven het Woord van God. Volgens hem zijn al deze verschijnselen en profetieën van God, en maakt het niet uit dat het boven de Bijbel uitgaat, want wat er nu allemaal gebeurt komt volgens hem van de ‘Heilige Geest’ en die gaat verder volgens hem, daar waar de Bijbel ophoudt:

Een veelgehoorde misvatting is: ‘Als je iets niet in de Bijbel kunt terugvinden, is het niet van God’. Dat is een uitspraak die je vanuit de Bijbel niet kunt staven. Het is dan ook dwaasheid om te beweren dat alles wat God in alle eeuwigheid ooit zou mogen doen, in dat ene boek zou moeten staan. Als dat geen schromelijk beperken van de almachtige God is! Je kunt God niet toetsen op basis van een minimale selectie die God heeft laten opschrijven. Dat druist in tegen de boodschap van de Bijbel zelf, die ons juist leert niet afhankelijk te zijn van geschreven woorden en wetten, maar om te leren leven in de Geest, te leren functioneren in de zintuigen van de Geest van God. (bron)

Ben je kritisch vanuit Bijbelse overtuiging, dan vindt Sorensen dat men dan eerst maar eens moet kijken naar wat men zelf bereikt heeft, dit neemt hij dan kennelijk als maatstaf voor waarheid. Sorensen geeft aan dat als jij niet al die (valse) wonderen en tekenen doet, je eigenlijk ook geen kritiek mag leveren:

Als je beweert dat iemand door satan wordt gebruikt, bedenk dan eerst en vooral eens: Draag ik meer vrucht dan die prediker? Breng ik meer mensen bij Jezus Christus? Zie ik meer mensen bevrijd worden van demonen? Hoeveel weeshuizen heb ik al gesticht? Welke impact heb ik op een stad of land, met het evangelie? Als je anderen wilt toetsen, kun je dan ook jezelf onder de loep nemen: hoe diep is jouw schreeuw naar MEER van God? Hoe groot is jouw vrijheid om jezelf te uiten naar God? Kun jij vrijuit dansen voor God, net als David deed, toen de ark (symbool van Gods tegenwoordigheid) weer in Jeruzalem gebracht werd? Hoe bang ben je voor de kracht van God? Heb je er veel ervaring mee? Hoeveel demonen drijf je uit? Hoeveel wonderen zie je gebeuren, door de hand van God? Hoeveel doden heb je al opgewekt? Heb je eigenlijk ooit al eens voor een dode gebeden? Of heb je daar geen geloof voor? Dat zijn allemaal eerlijke vragen die je jezelf moet durven stellen, voor je iemand die WEL al deze goddelijke vruchten heeft aanklaagt. (bron)

De Bijbel spreekt hier niet over en zegt: Beproef alle dingen, behoud het goede. 1 Tess. 5:21

Wij worden niet alleen opgeroepen om alles te toetsen, maar ook te weerleggen en te vermanen:

Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 2 Tim 4:2:4

Volgens Sorensen is er echter een andere reden dan de Bijbelse waarheid waarom mensen kritiek hebben.: Velen die kritiek hebben op anderen, doen dat uit niets anders dan jaloezie. Mensen kunnen het niet hebben dat die ander op een podium staat, voor TV verschijnt, rijkelijk gezegend, is en door God op plaatsen wordt gebracht waar ze zelf niet kunnen komen. Ze zijn jaloers, ze gunnen het een ander niet en dus vallen ze hen aan. Ook hierin is het essentieel ons hart grondig te onderzoeken. (bron)

Doordat er zoveel mensen zijn onderwijsbrieven ontvangen kunnen er steeds meer christenen vast komen te zitten in dit soort leer. Niet de Bijbel maar gevoelens en zogenaamde profetische boodschappen gaan het leven bepalen. Hierdoor wordt de hoop verlegd van de Here Jezus naar de valse hoop die verkondigd wordt door allerlei ‘boodschappen’ die God gedaan zou hebben. Het voelen en ervaren wordt de maatstaf.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.real-life.nl/index.html

http://godisecht.podomatic.com/

http://www.soundofheaven.info/manifestaties

http://www.real-life.nl/huis.html

http://www.real-life.nl/11/ruimte.html