Anekdotes

De achtbaan

Het leven wordt op veel manieren neergezet. De ene ziet het als een snelweg, de ander ziet het als een rustige avondwandeling. Het licht er maar net aan hoe je leven eruit ziet. Ik wil een parallel trekken tussen het leven en een achtbaan.

Nu ben ik geen expert op het gebied van achtbanen, maar ik weet dat er in Hellendoorn een achtbaan was genaamd de Black Hole. Dit was een achtbaan die binnen was. Het was er aardedonker en op het hoogtepunt ging je met zo’n 90 km/u naar beneden.

Tijd om op weg te gaan. We stappen in en doen de beugels naar beneden. Het is aardedonker er valt niks te zien. Berg op en af. Hier en daar hoor je mensen gillen van de spanning maar iedereen geniet ervan. Plotseling klinkt er een stem in het donker. Het is iemand van het pretpark.

“Dames en heren verderop is er een breuk ontstaan in de rails raak niet in paniek. Blijf zitten en volg de aanwijzingen op. Als ik klaar ben met de instructie kunt u uitstappen aan de linkerkant van het voertuig. Ik herhaal u kunt alleen uitstappen aan de linkerkant. Maak nu uw veiligheidsbeugel los en stapt u uit. U zult veilig beneden komen.”

De eerste mensen staan al op en stappen uit aan de linkerkant. Gespannen kijken anderen wat er gebeurd. Op het eerste oog niets. Geen gegil omdat ze naar beneden vallen, nee het blijft stil. Langzaam zie je mensen gaan nadenken over de te nemen stappen.

Zoals altijd zijn er ook nu mensen die niet willen luisteren. “Ik stap niet links uit, ik stap rechts uit. Ik weet zelf wel wat de juiste richting is, daar ben ik ingestapt, dus rechts moet ik er weer uit.” Zo zijn er velen die rechts uitstappen. Helaas de verkeerde kant. Zij vallen dood.

Andere mensen hoor je zeggen: “ Ik stap zo wel uit, dit vind ik wel spannend, het zal zo’n vaart niet lopen.” Helaas weten ze niet dat het einde al heel snel komt, ze vallen met het karretje naar beneden. Dood.

Dan is er nog een derde groep die zegt:” Het interesseert me niet dat ik dood ga. Dat ga ik toch wel en ik zal er zolang mogelijk van genieten.” U raad het al. Ook zij storten met hun karretje neer en zijn dood.

Wat de mensen die zijn neergestort niet wisten is dat de personen die wel links zijn uitgestapt terecht kwamen in een reserve kar. Deze reed op de baan die naast de bestaande lag, alleen konden ze dat niet zien in het donker. Deze mensen volgen dezelfde route als de originele karretjes, met alle hoogte- en dieptepunten. Alleen zij komen wel veilig aan.

Dit verhaal kunnen we gemakkelijk doortrekken naar ons huidige leven. We leven ons leven zoals we willen. Dan op een moment horen we een stem die ons duidelijk maakt dat de weg die we gaan eindigt bij de dood. Er volgen aanwijzingen hoe deze weg te ontlopen en de juiste weg te nemen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,   opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3:16

Echter ook nu denken mensen het beter te weten en zoeken hun heil in New Age, Boeddhisme en andere godsdiensten. Dan zijn er de mensen die denken dat ze tijd genoeg hebben om een keuze te maken en eerst nog willen genieten van het leven wat ze leiden. Alleen weet niemand wanneer zijn tijd gekomen is en voor je het weet ben je dood. Helaas u bent te laat. En er zijn de mensen die zeggen:” Het interesseert me niet, dood is dood.”

De Bijbel is echter duidelijk. Er is maar één Weg tot redding. Dat is door u te bekeren en te geloven dat Jezus voor uw zonde is gestorven. Je leven wordt daar echt niet saaier door. Ook is het niet zo dat zodra je christen wordt alles voorspoedig zal gaan. Er is echter Iemand die altijd bij je is. Hoe donker het ook is om je heen.

Zoals de mensen in de achtbaan een keuze hadden om aan de goede kant uit te stappen en te blijven leven, zo heeft ook u vandaag een keuze. U bent zelf degene die de beslissing moet nemen. Niemand anders kan dat voor u doen. Besef wel dat het een keuze is tussen leven en dood. Nadat u dood bent gegaan is er geen mogelijkheid meer om te kiezen.

Want de bezoldiging van de zonde is de dood,   maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. . Romeinen 6:23