Anekdotes

De eend

Een vlucht wilde eenden vloog in formatie richting zuiden om daar te overwinteren. Ze vormden een prachtige V in de blauwe lucht en ze werden bewonderd door iedereen die hen daar van beneden  mocht aanschouwen.

Op een dag werd de blik van Wally, één van de wilde eenden uit de groep, getrokken door iets beneden op de grond dat zijn aandacht trok. Het was een boerenerf dat bevolkt was door een groepje tamme eenden die daar woonden. Ze liepen waggelend over de grond, ze kwaakten vrolijk en ze aten van het graan dat elke dag voor hen werd uitgestrooid.

Wally vond dit wel een heerlijk gezicht, lekker iedere dag voldoende te eten en niet steeds maar weer dat vermoeiende vliegen. Ik zou het wel eens een tijdje rustig aan willen doen dacht hij.

Hij dacht er nog een poosje over na en besloot toen om de groep wilde eenden te verlaten en naar beneden te vliegen en zich te voegen bij de tamme eenden. Hij waggelde vrolijk met hen rond en at van het koren dat op de grond lag.

De troep wilde eenden vloog verder naar het zuiden maar Wally trok zich daar niks van aan. Ik zal me opnieuw bij hen aansluiten als ze over een paar maanden weer naar het noorden vliegen, zo besloot hij.

De maanden gingen voorbij en al spoedig keek Wally naar boven en merkte hij de troep wilde eenden op die in prachtige V formatie vlogen, op weg naar het noorden. Het was echt een prachtig gezicht. Wally had nu wel genoeg van het boerenerf. Het was er toch wel erg modderig en waar hij ook rondliep, hij zag enkel andere tamme eenden. Het is tijd om te vertrekken, besloot Wally.

Wally begon heftig met zijn vleugels te slaan en probeerde om van de grond los te komen, maar hij had in de afgelopen maanden zoveel gegeten dat hij nu flink wat overgewicht had. Bovendien had hij al die tijd zijn vleugels niet gebruikt. Hij raakte met een beetje inspanning wel van de grond af maar hij bleef veel te laag en bereikte met moeite de buitenkant van het erf.  Hij viel daar met een smak terug op de grond en zei tegen zichzelf, ik zal nog een paar maanden hier wachten tot ze weer naar het zuiden gaan, dan zal ik me opnieuw bij hen aansluiten.

Maar toen de troep weer overvloog probeerde Wally zich opnieuw los te maken van het boerenerf, maar hij had er gewoon de kracht niet meer voor. Iedere herfst en lente zag hij zijn wilde eenden vrienden over komen vliegen en ze riepen naar hem, maar al zijn pogingen om zich weer bij hen te voegen waren tevergeefs.

Op den duur schonk Wally helemaal geen aandacht meer aan de vlucht van de wilde eenden. Hij merkte ze nauwelijks nog op. Hij was uiteindelijk zelf een tamme eend geworden.

Soms kunnen wij ook vermoeid raken als volgelingen van de Here Jezus. Het is niet altijd even makkelijk om God te gehoorzamen, om onszelf onder controle te houden, om tegen de stroom in te zwemmen. Wanneer we ons dan een beetje down voelen zal satan  proberen om ons over te halen om de formatie te verlaten en ons bij de tamme eenden te voegen, bij de wereld.

Bron: onbekend