De eindtijd

De indeling van het boek openbaring

Het Boek geeft zelf de indeling aan, in 1:19: “Schrijf nu op (1) wat u hebt gezien, en (2) wat is, en (3) wat hierna zal geschieden. Een hoofdindeling in drieën:

1. “Wat u hebt gezien” slaat op wat Johannes heeft gezien: de Rechter in het midden van de zeven kandelaars. Dit is het eerste hoofdstuk, dat een inleiding vormt op de rest van het Boek.

2. “Wat is” duidt op de hoofdstukken 2 en 3, wat voor Johannes tegenwoordige tijd was: de toenmalige zeven gemeenten in Asia. In profetische zin echter omvat “wat is” het gehele huidige christelijke tijdperk.

3. “Wat hierna zal geschieden” is hetgeen beschreven staat vanaf hoofdstuk 4. Dit derde deel ligt nog helemaal in de toekomst, na de huidige kerkbedeling en de opname van de kerk.

De indeling van het boek Openbaring:

Proloog (1:1-8)

1. Hetgeen gij hebt gezien (1:9-20)

2. Hetgeen is: Efeze, Smyrna, Pérgamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia, Laodicéa (hst. 2 en 3)

Vergelijking met Mattheüs 13

3. Hetgeen geschieden zal na dezen (hst. 4 – 22)

I. Het hemelse tafereel (hst. 4 en 5): de troon in de hemel (hst. 4), het Lam en het boek (hst.5)

II. De zeven zegels (6:1 – 8:5)

 • Zegel 1 (6:1-2): wit paard.
 • Zegel 2 (6:3-4): rood paard.
 • Zegel 3 (6:5-6): zwart paard.
 • Zegel 4 (6:7-8): vaal paard.
 • Zegel 5 (6:9-11): zielen onder het altaar.
 • Zegel 6 (6:12-17): aardbeving, zon, maan, sterren, hemel, bergen, eilanden.
 • Eerste excursie: de 144.000 verlosten uit Israël (7:1-8) en de grote schare uit de volken (7:9-17)
 • Zegel 7 (8:1-2): stilzwijgen in hemel, 7 engelen de 7 bazuinen gegeven.
 • Tweede excursie: (8:3-5): de voorbede in de hemel.

III. De zeven engelen met de zeven bazuinen (8:6 – 11:18)

 • Bazuin 1 (8:6-7): hagel, vuur met bloed op aarde geworpen, ⅓ vd bomen en gras verbrand.
 • Bazuin 2 (8:8-9): brandende berg in zee, ⅓ zee = bloed, ⅓ vd schepselen en schepen.
 • Bazuin 3 (8:10-11): vallende ster “Alsem” maakt op ⅓ vd bronnen en wateren bitter.
 • Bazuin 4 (8:12): ⅓ vd zon, maan, sterren verduisterd.
 • Bazuin 5 – 1ste “Wee” (9:1-12): put van de afgrond geopend.
 • Bazuin 6 – 2de “Wee” (9:13-21): ontbinding vd vier engelen.
 • Derde excursie: het geopende boekje (hst. 10), de twee getuigen (11:1-13)
 • Bazuin 7 – 3de “Wee” (11:14-18): dankbede vd 24 oudsten.
 • Vierde excursie: Teken 1: de vrouw en haar zoon (11:19 – 12:2)
 • Teken 2: de draak (12:3-18), het zeebeest (13:1-10), het aardbeest (13:11-18)
 • Sub-excursie: taferelen uit de Grote Verdrukking (hst. 14)
 • Teken 3: de overwinnaars (15:1-4)

IV. De zeven schalen of laatste plagen (15:5-8): 7 schalen met de toorn Gods aan de 7 engelen gegeven.

 • Schaal 1 (16:1-2): op de aarde.
 • Schaal 2 (16:3): op de zee.
 • Schaal 3 (16:4-7): op de wateren en bronnen die bloed worden.
 • Schaal 4 (16:8-9): op de zon om te verhitten.
 • Schaal 5 (16:10-11): op de troon vh beest, zijn rijk verduisterd.
 • Schaal 6 (16:12): op de Eufraat, die uitdroogt.
 • Vijfde Excursie: Armagéddon (16:13-16)
 • Schaal 7 (16:17-21)
 • Zesde Excursie: de hoer (17:1-18), de stad (18:1 – 19:5), de bruiloft v.h. Lam (19:6-10)

V. De voleinding (19:11 – 21:8)

 • 1. De verschijning van Christus (19:11-16)
 • 2. De oordelen van Christus (19:17-21)
 • 3. De draak gebonden (20:1-3)
 • 4. De eerste opstanding (20:4-6)
 • 5. Gog en Magog (20:7-10)
 • 6. De grote witte troon (20:11-15)
 • 7. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (21:1-8)
 • Zevende excursie: de bruid van het Lam, het hemelse Jeruzalem (21:9 – 22:5)

Epiloog (22:6-21)

 

Met toestemming overgenomen van: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BegeleidendeOpmerkingenOp.pdf