Anekdotes

Een les van de ganzen

Heb je je ooit afgevraagd waarom ganzen in een V-formatie vliegen? Zoals meestal met het gedrag van dieren, had God een goede reden om dat in hun instinct te leggen. Elke vogel die met zijn vleugels wappert, zorgt voor een opwaartse kracht voor de vogel die volgt. In een V-formatie krijgt de hele groep tenminste 71% meer vliegbereik dan wanneer elke vogel alleen zou vliegen.

Wanneer een gans buiten de formatie raakt voelt hij plotseling de moeizame vooruitgang en de weerstand van het alleen vliegen en voegt zich weer snel in de formatie. Net zoals ganzen, kunnen mensen die een gezamenlijke richting en gemeenschapszin delen sneller en gemakkelijker komen waar ze willen zijn dan zij die het alleen proberen te doen.

Als een gans vermoeid raakt roteert hij terug in de formatie en een andere gans vliegt dan voorop. Als mensen net zoveel verstand hadden als de ganzen, zouden zij beseffen dat hun succes uiteindelijk afhangt van het samenwerken als team, om de beurt de moeilijke taken verrichten en het leiderschap delen. Ganzen achter in de formatie gakken om de anderen voor hen aan te moedigen sneller te gaan. Het is belangrijk dat ons “gakken van achteren” bemoedigend is. Anders is het alleen maar gesnater.

Als een gans ziek of gewond wordt,verlaten twee andere ganzen de formatie en gaan mee naar beneden om te helpen bescherming te geven. Ze blijven bij het ongezonde lid van hun groep totdat die weer vliegen kan of sterft. Daarna gaan ze weer verder met een andere formatie die voorbij komt, of proberen ze hun eigen formatie in te halen. Laten wij ook zo bereid zijn om offers te brengen, zodat wij zulke vrienden waard zijn als wij door een moeilijke tijd gaan.

Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te leren van Gods geweldige schepping. Je moet alleen maar lang genoeg stil staan om te observeren en God toe te staan Zijn wonderen aan je te openbaren.

7 Maar vraag toch de dieren, en zij zullen je onderwijzen, de vogels in de lucht, en zij zullen het je bekendmaken. 8 Of spreek tot de aarde, en zij zal je onderwijzen, de vissen in de zee zullen het je vertellen. 9 Wie weet van al deze dingen niet, dat de hand van de HEERE dit doet? Job 12:7-9

Bron onbekend