Bevr. & Gen. StromingenOecumenisch-Stromingen

Ellel Ministries

Ellel Ministries is, zoals ze zelf zeggen, een internationale interkerkelijke christelijke organisatie. Hun thuisbasis in Nederland is Huize Baak. Volgens de getuigenis op de site van Ellel heeft God voorzien in Huize Baak. Deze villa is Ellel Ministries door God gegeven voor training en onderwijs en is op een bijzondere manier in hun handen gekomen.

Begin 2007 werd Huize Baak gekocht. Echter in 2012 was er al een betalingsachterstand van twee miljoen euro. Binnen de charismatische beweging zijn er meer van dit soort getuigenissen. God spreekt tot mensen persoonlijk om iets te kopen of te investeren zodat Hij daar doorheen kan werken en een aantal jaren later is de financiële situatie onhoudbaar geworden.

Het doel van Ellel Ministries is gastvrijheid, discipelen te onderwijzen in de werken van het Koninkrijk van God waarna ze kunnen uitstappen in deze werken door middel van bevrijding en genezing. De basis van Ellel Ministries is gebaseerd op Lucas 9:11.

En de scharen, dat verstaande, volgden Hem; en Hij ontving ze, en sprak tot hen van het Koninkrijk Gods; en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond. Luc.9:11

In de eerste verzen van dit hoofdstuk, Lucas 9 1-5,  zien we de basis van vers 11. In deze verzen geeft de Here Jezus Zijn twaalf discipelen de macht duivelen uit te drijven en zieken te genezen. Deze bediening is dus gebaseerd op de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk, welke was voor Israël. Dit is niet het evangelie van genade welke werd verkondigd door Paulus en de apostelen na Pinksteren

Oprichter en internationaal directeur van Ellel Ministries Peter Horobin zegt in deze video dat God hem heeft duidelijk gemaakt dat sommige mensen niet genezen omdat ze eerst bevrijd moeten worden. Als u met bevrijding en genezing niet bekend bent binnen het pastoraat, dan moet u, volgens Horobin, dit boek lezen. Het zal u helpen om op een wijze en veilige manier mensen te helpen om bevrijd en genezen te worden.

De Bijbel maakt echter duidelijk dat alles wat we nodig hebben de Bijbel zelf is. ( 2 Tim.3:16-17). Natuurlijk zijn er goede boeken die ons helpen om de Bijbel beter te leren kennen, maar er is nooit een boek wat in gezag boven de Bijbel staat. Zeker niet als het een boek is wat ingaat tegen de Bijbelse leer.

De visie voor de oprichting van Ellel Ministries is volgens oprichter Peter Horrobin, jaren voor de werkelijke oprichting door God aan hem geopenbaard. Tijdens het herstellen van een klassieke auto bleek dat het chassis verbogen was en waarschijnlijk niet gerepareerd zou kunnen worden. Dit was het moment dat God tot Horrobin sprak en zei dat Hij alleen gebroken levens kon herstellen.

Een aantal jaren later wordt Horrobin gevraagd om bij een gehandicapte vrouw te komen. Hij had geen idee hoe hij haar kon helpen, Alles wat hij had geleerd was niet toereikend om haar te helpen. Na gebed gaf God hem openbaring over een persoonlijke situatie in haar leven. Dit was de sleutel om het genezingsproces in haar te ontsluiten.

Op de terugweg sprak God weer duidelijk tot Horrobin waarin Hij hem de opdracht gaf om de rest van zijn leven genezing te brengen aan hen die dat nodig hebben, en anderen te onderwijzen om dit ook te leren. Aldus het getuigenis van Peter Horrobin. (bron)

De vragen die rijzen bij deze getuigenis dan wel. Waarom moest God aan Horrobin, door persoonlijk tot hem te spreken, duidelijk maken dat Hij alleen herstel kan brengen? Waarom geeft God Horrobin een opdracht voor een genezingsbediening terwijl  daar in de Bijbel nergens over  wordt gesproken? Wanneer lichamelijke genezing en herstel zo belangrijk zijn, mogen we dan niet verwachten dat de Bijbel hier een hele duidelijke boodschap over heeft? Daarnaast staat de vraag, hoe weet Horrobin zo zeker dat het God was Die duidelijk tot hem sprak, de Bijbel is afgesloten met het boek Openbaring, zou Hij dan persoonlijk tot Horrobin spreken en hem deze opdracht geven?

Volgens oprichter Peter Horrobin spreekt God vaker persoonlijk tot hem. Daarbij zijn er in de bijeenkomsten de meest bovennatuurlijke gebeurtenissen omdat de aanwezigheid van Gods glorie zo sterk aanwezig is. (Blog Horrobin)

Ellel Ministries is één van de bedieningen die betrokken is bij de inner healing. (link) Deze door Agnus Stanford bedachte occulte methode is basis van vele de cursussen die gevolgd kunnen worden. Innerlijke genezing is volgens Ellel Ministries een essentieel onderdeel van de genezingsbediening van de Here Jezus. Zijn medelevende reactie op de nood van de mensen laat zien dat echte genegenheid heelheid brengt. Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Aldus Ellel ministeries.

In de cursus genezing door creativiteit, kan men door creatieve uitingen herstel en genezing ontvangen. Dit door onder andere creatief schrijven, dans en toneel, stenen beschilderen en meerdere creatieve uitingen. Volgens Ellel Ministries mag u bij het meedoen aan deze cursus onderwijs verwachten over hoe God geneest door creativiteit. De Bijbel leert niet dat we genezing ontvangen door creativiteit. Dit soort therapieën is wel bekend in de humanistische hulpverlening zoals door psychotherapie. Ook allerlei alternatieve geneeswijzen zijn gebaseerd op dit soort therapieën.

Bij de cursus bevrijdingspastoraat leert men onder andere bevrijding van banden van voorouders, vrijmetselarij, vrijzetten van land of gebouwen en innerlijke genezing zijn enkele onderdelen van de cursus. Bevrijding is volgens oprichter Horrobin een essentieel onderdeel in het christenleven. Volgens Horrobin worden we nadat we tot geloof zijn gekomen door Jezus aangenomen zoals we zijn. Hij neemt ons aan maar de generatievloeken en zonden blijven aanwezig en moeten naderhand verbroken worden. (link)

Wat opvalt, is dat er veel gesproken wordt over ervaring. Dit is de basis waarop vele cursussen worden geleerd. Zo staat er bij de cursus over het leven in de zalving van de Heilige Geest: Deze relevante en praktische cursus komt voort uit een schat aan ervaring in ministry. Ook bovenstaande uitspraken van Horrobin geven voorrang aan ervaring. Hij zegt: Wanneer de theologie tegenovergesteld is aan onze ervaring, dan is er iets mis met ons begrip van theologie.

Oftewel, de ervaring moet de theologie ondersteunen, Dit betekent dat er dus meer waarde wordt gehecht aan de ervaring in plaats van de Bijbel.

Ellel ministries is een organisatie die gebaseerd  is op de fundamenten van een occulte therapie genaamd inner healing. Met daarbij de charismatische leer dat God ook vandaag nog buiten Zijn woord om tot ons spreekt. De ervaring ondersteunt het onderwijs en daardoor staat men open voor allerlei misleidende leringen.

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 1 Tim. 4:1

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.ellelministries.org/nederland

http://ellel.org/uk/

http://www.ellelministries.org/nederland/courses

http://nl.wikipedia.org/wiki/Creatieve_therapie

http://www.therapiehulp.nl/therapie/psychotherapie/creatieve-therapie

http://live.em365.org/ellel-history

http://www.ellelministries.org/res/nederland/brochures/schools/Bidden%20met%20Mensen%20PMS%201.pdf

http://www.ellelministries.org/res/nederland/brochures/other/Brochure%202013-2014.pdf

http://eliora.hubpages.com/hub/THE-BIBLE-AND-INNER-HEALING-A-FOCUS-ON-ELLEL-MINISTRIES

http://www.uitdaging.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=718:nieuwe-leider-voor-huize-baak&catid=1:national

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ellel.pdf