Anekdotes

God spreekt

De man fluisterde: God, spreek tot me.
En een leeuwerik begon te zingen.

Maar de man hoorde het niet.

Dus de man riep: God, spreek tot me.
En er kwam onweer en weerlicht in de lucht.
Maar de man luisterde niet.

De man keek rond en zei: God, ik wil u zien.
En er verscheen een stralende ster aan de nachtelijke hemel.
Maar de man zag het niet.

En de man schreeuwde: God, laat me een wonder zien.
En een nieuw leven werd geboren.
Maar de man merkte het niet op.

Daarom riep de man wanhopig: God, raak me aan, opdat ik weet dat u bestaat.
Waarop God zich uitstrekte en de man aanraakte.
Maar de man wuifde de vlinder weg en liep verder.

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Rom.1:20

Bron:Onbekend