Overig-Feesten

Halloween

Halloween wordt ieder jaar gevierd op 31 oktober en neemt elk jaar aan populariteit toe. De naam Halloween werd voor het eerst in de 16e eeuw gebruikt in Schotland, maar het feest dateert al van het begin van de christelijke jaartelling. Halloween is een verbastering van All Hallow’s Eve, de avond voor allerheiligen.

De oorspronkelijke naam voor halloween is Samhain. Dit is van oorsprong een Keltisch oogstfeest. De Kelten in Ierland en Groot Brittannië vierden op 31 oktober oud en nieuw. De oogsttijd was afgelopen en de winter stond voor de deur. Voor hen brak het nieuwe jaar aan. Naast het vieren van het oogstfeest had deze avond voor de Kelten nog een andere betekenis. Zij geloofden namelijk dat op deze dag de deur naar de onderwereld een klein stukje open stond. Volgens de Kelten zouden de geesten, van de mensen die het afgelopen jaar overleden waren, op deze dag op zoek gaan naar een levend lichaam om dat in bezit te kunnen nemen.

Om de geesten weg te houden deden de mensen in de huizen alle vuren uit, kleden zich met lompen (zodat ze minder aantrekkelijk zouden zijn) en maakten herrie in de buurt waar ze door liepen. Ook werden er toverformules opgezegd om meer kracht te krijgen. Daarnaast waren er mensen die zich verklede en vermomden. Vermomd nam men deel aan dwaaltochten aan de rand van het dorp, om zo de kwelgeesten van hen weg te houden. Op deze manieren probeerde men de geesten te verjagen. Ook de druïden, (tovenaars) droegen hun steentje bij. Ze geloofden ook dat de god van het Samhain feest legioenen van demonische geesten op de been bracht. Om  deze te verjagen staken ze bonfires aan, dit zijn de tegenwoordig vreugdevuren.

Zoals met zoveel heidense feesten, heeft de katholieke kerk rituelen en gebruiken van Halloween gebruikt om zo heidenen de kerk binnen te krijgen. De katholieke kerk vierde op 13 mei Allerheiligen. Doordat er overeenkomsten waren tussen het Keltische Samhain en het katholieke Allerheiligen werden gebruiken en rituelen door de katholieke kerk ingevoegd in de viering van Allerheiligen op 13 mei.

In het jaar 835 verschoof paus Gregorius IV de datum van Allerheiligen naar 1 november. Door het katholieke Allerheiligen te verschuiven werd het voor de heidenen gemakkelijker om het christendom te accepteren. Immers ze konden hun eigen feesten blijven vieren alleen werden deze meer en meer voorzien van een “christelijk” karakter. Andere voorbeelden van christelijke feestdagen die een heidense oorsprong hebben zijn het kerstfeest en het paasfeest. In de tweede helft van de 19e eeuw trokken grote groepen Ieren en Schotten naar Amerika en introduceerden zo ook daar het halloween feest.

Alle rituelen die verbonden zijn aan Halloween hebben een connectie met de dood of de geestenwereld. Keltische jongeren trokken op de avond voor Samhain langs de deuren om hout te verzamelen voor hun vreugdevuren. Katholieke kinderen en armen gingen op deze dag langs de deur om zogenoemde zielenkoeken te verzamelen. Iedere koek die gegeten werd stond voor een ziel die uit het vagevuur gered werd en zijn weg naar de hemel vond.

De traditie van het gebruik van de pompoen, de zogenoemde Jack ‘O Lantern, komt voort uit Ierland. Er zijn diverse theorieën over maar de meest bekende is deze. Op een avond komt Jack de duivel tegen die hem mee wil nemen naar de hel. Jack lokt de duivel in een boom, zet een kruis op de stam en heeft zo de duivel gevangen in de boom. De duivel vraagt Jack hem los te laten, en belooft hem dat hij nooit naar de hel zal hoeven. Hierop laat Jack de duivel los. Wanneer Jack sterft mag hij door zijn slechte levenswandel niet naar de hemel, maar ook bij de hel wordt hij weggestuurd. Zijn ziel zal voor eeuwig ronddolen. De duivel werpt hem bij zijn vertrek aan de poort van de hel een gloeiende kool na. Deze doet Jack in een uitgeholde pompoen om zo zijn weg te verlichten.

Het Halloween feest is ook bij christenen steeds meer in trek. Velen zullen misschien niet weten wat de occulte achtergrond is, er zijn al kerken die Halloween organiseren. Op de site van EO/beam  wordt een vraag gesteld of christenen Halloween kunnen vieren. Dit is de eindconclusie: Voor veel mensen is Halloween gewoon onschuldig griezelen. Niet iedereen weet waarschijnlijk welke oorsprong het nou precies heeft. Ze komen niet veel verder dan: ‘vroeger was het iets om geesten te verjagen.’ Is het nu per se fout? In China gebruiken ze vuurwerk om geesten te verjagen. Wij in Nederland geven vuurwerk een heel andere betekenis. Halloween heeft in Nederland de heidense betekenis -naar mijn idee- grotendeels verloren.  Natuurlijk is BEAM benieuwd wat jullie vinden? Kun je dit feest als christen vieren? (EO/beam)

Ook Kirk Cameron roept christenen op om halloween te vieren. Hierin kunnen ze de dood en overwinning van de Here Jezus benadrukken vindt hij. Dit is zijn visie: Wanneer christenen kostuums van heksen, spoken en kabouters aantrekken, steken ze juist de draak met de duivel en laten ze zien dat hij publiekelijk is vernederd door de Heere Jezus.” (1) De Bijbel leert echter dat we niet gelijkvormig moeten worden aan de wereld. Dit betekent ook dat we niet de gebruiken van de wereld moeten gebruiken om de Here Jezus te verkondigen.

Dat deze visie ook in Nederland wordt uitgedragen wordt duidelijk in een interview met drs. Vreekamp bij Groot Nieuws Radio. Dit is wat Vreekamps conclusie is: Omdat zowel Halloween als Kerst een heidense achtergrond hebben, en vervolgens door de kerk zijn aangegrepen is Henk Vreekamp van mening dat “als iemand Halloween afwijst, die persoon ook Kerst zou moeten afwijzen.” Zelf doet hij dat niet, maar pleit hij voor het gebruiken van Halloween en Kerst om het Evangelie te communiceren. (2) (over kerst zie hier en hier)

Halloween is van oorsprong een dodenfeest. Een feest wat gedomineerd wordt door magie, geesten en dood. In onze huidige  “verlichte” wereld gelooft men niet meer in dit soort “sprookjes”. Demonen, geesten,magie het wordt bestempeld als onzin. Zelfs kerken vieren Halloween. Het is een feest om even lekker te griezelen in een tijd dat alles zo gestructureerd en geordend is.

Ondertussen worden zo velen misleid en worden (on)bewust ingewijd in allerlei rituelen die volstrekt niet onschuldig zijn. De occulte achtergrond van halloween blijft aanwezig.  De meeste gebruiken en rituelen die bij Halloween worden gebruikt  komen voort uit occulte rituelen en de Keltische cultuur. Voor heksen is het één van de sabbatten waarop zij hun goden aanbidden. Voor satanisten is het een speciale dag waarop zij dierenoffers brengen. Christenen kunnen en mogen zich niet in laten met dit soort feesten.

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen,  want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?16 Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.           2 Kor. 6:14-16

Geraadpleegde bronnen:

1) http://cvandaag.nl/christenen-moeten-halloween-vieren/

2) http://www.cip.nl/nieuws/oktober-2012/31843-Als-je-Halloween-afwijst%2C-dan-ook-Kerst

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/oorsprong-van-halloween/

http://members.home.nl/john.demmers/halloween/herkomst.htm

http://www.dodecaeder.nl/halloween-allerheiligen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Halloween

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern

http://www.denachtuil.eu/samhain-oorsprong.htm

http://preken.mobi/Kerkhistorische%20lezingen/(.)%20Secularisatie,%20Satanisme%20en%20herlevend%20heidendom/(.)%20Satanisme/De%20rituelen%20van%20Halloween%20leven%20voort.pdf

http://www.eo.nl/beam/leven/item/is-halloween-een-feest-van-de-duivel/