Bevr. & Gen. Stromingen

Healing Rooms

Wat zijn Healing Rooms? Volgens eigen zeggen: In de Healing Rooms wordt door een team van gelovige mensen uit verschillende kerkelijke richtingen voor uw genezing gebeden in de naam van Jezus Christus. Er wordt voor iedereen persoonlijk een kwartier gebeden. Wij zijn hiermee gestart omdat wij geloven dat Jezus Christus wil genezen en omdat bidden helpt.

God wil ook u genezen en herstellen. Er kan worden gebeden voor genezing van lichamelijke klachten, maar ook voor depressie; angst of onzekerheid; een baan; huwelijksproblemen, of gewoon een zegen. Dus kom ook naar de Healing Rooms en wij geloven dat uw leven zal veranderen.

Het concept van Healing Rooms komt voort uit de bediening van John G. Lake. Zijn bediening duurde van 1898 tot 1935 het jaar dat hij stierf. Hij vestigde zijn bediening in Spokane en heeft volgens de website van Healing Rooms meer dan honderdduizend mensen genezen.

John Lake geloofde dat geestvervulde christenen samen, het soort bediening dat Jezus deed toen hij op aarde was, zouden doen. (link) Kort nadat Lake met zijn genezingsbediening begon was hij aanwezig bij een dienst waarin duidelijk werd gemaakt hoe belangrijk de doop met de Heilige Geest was. Nadat hij in gebed ging kwamen er golven van zalving over hem heen en kwam hij in een nieuwe dimensie van Gods tegenwoordigheid terecht. Hij heeft daarna nog 9 maanden gebeden om meer vervuld te mogen worden met de Heilige Geest. Ook heeft hij Gods stem tot hem horen spreken toen hij een stralend wit licht zag wat hem omgaf.

De manifestaties die Lake beschrijft tijdens zijn bidden met mensen voor genezing zijn dezelfde als die voorkomen tijdens de samenkomsten in Toronto en Lakeland. Dezelfde ervaringen zien we echter ook terug in de oosterse meditatie. Dit wordt ook wel kundalini genoemd.

De huidige bediening van de Healing Rooms is begonnen in 1999. Zo rond 2004 is deze beweging ook in Nederland begonnen. Er staat op de site van Cal Pierce dat in 1999 de Heer tegen hem zei dat hij de oude geestelijke bron van John Lake weer nieuw leven moest inblazen. Pierce kreeg deze opdracht nadat hij begonnen was met 40 dagen vasten. Biddend bij het graf van Lake kreeg hij de opdracht. Voordat hij de opdracht kreeg had Pierce al een jaar lang iedere maand bij het graf van Lake gebeden.

In zijn biografie (His Life His Sermons, His Boldness of Faith, p.133) valt te lezen dat Lake geloofde dat hij contact heeft gehad met zijn overleden vrouw. Na haar dood komt hij in contact met een vrouw die wat aan haar oog mankeert. Lake gelooft dat zijn overleden vrouw op dat moment tot hem spreekt, door de persoon die bij hem is.

Healing Rooms is een beweging die zich onder andere baseert op de opdracht van de Here Jezus in Marcus 16:17-18. Deze beweging heeft de visie om de aandacht voor genezing en bevrijding terug te brengen in het lichaam van Christus. De opdracht waar de Healing Rooms beweging  zich op fundeert is  echter een opdracht van de Here Jezus aan Zijn discipelen.

Wat opvalt aan de grondslag van deze beweging is dat het draait om het ervaren van Gods stem, het voelen dat men geleid wordt om iets te doen en een on-Bijbelse honger naar het werk van de Heilige Geest en genezingen.

Volgens Healing Rooms is het Gods plan dat ieder mens genezing ontvangt. Als dat zo zou zijn dan is dat iets wat de Bijbel ons toch overduidelijk zou zeggen? God wil dat ieder mens gered wordt. Daarvoor heeft Hij Zijn Zoon gegeven. Dit getuigenis staat heel duidelijk opgeschreven in de Bijbel. De Bijbel maakt echter ook duidelijk dat niet ieder mens geneest.

Stel dat het Gods bedoeling was om iedereen die tot geloof in Jezus komt volledig te genezen, zou het dan niet veel logischer zijn dat we nadat we Jezus hebben aangenomen allemaal ineens volledig gezond zouden zijn? Dat is dan toch veel logischer dan dat we via via, in dit geval via Healing Rooms, tot genezing zouden komen?

Voor uw genezing kunt u gebruik maken van zogenaamde gebedsdoeken. Deze worden gezalfd met olie en er wordt voor gebeden. Dit is ontleend aan wat Paulus deed in Efeze.

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Hand.19:11-12

Deze wonderen deed God door Paulus heen om aan de Joden en Grieken het evangelie te verkondigen. Dit gebeurde ter bevestiging van het evangelie in de overgangstijd. Het gebeurde niet als een afzonderlijk ritueel om mensen te genezen. Na de periode van Handelingen lezen we nergens meer dat er mensen op deze manier genezen werden. Ondanks dit te kopiëren heeft het niets te maken met de Bijbelse manier van handelen zoals Paulus deed.

Healing Rooms is een beweging die in vele kerken aanwezig is. Het is niet zozeer een plaats als wel een bediening die onderwezen en gepraktiseerd wordt. Zo valt er op de website van de Schuilplaats het volgende te lezen:

Mensen die komen leggen we de handen op en we bidden voor ze. Er zijn geen lange gesprekken, maar er is des te meer gebedstijd. Tijdens een gebed vragen we de Heilige Geest ons duidelijkheid te geven over de oorzaak van de ziekte of het probleem.

Hoe zit het dan met de waarschuwing van Paulus aan Timotheüs:

Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein.1 Tim.5:22

U kunt ook gewoon naar de Healingrooms komen om een zegen van God te ontvangen. Dan gaan we mijn inziens weer naar de kant van het willen krijgen in plaats van het in geloof leven. Men wil genezing, men wil een zegen. Men wil steeds meer. Maar is dit niet het zoeken naar Gods hand in plaats van Zijn aangezicht?

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.healingrooms.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=5

http://www.rainministries.org/en/home

http://nl.wikipedia.org/wiki/Opwekking_(christendom)

http://www.jglm.org/

http://healingrooms.com/index.php?page_id=426

http://www.schuilplaats.net/nl/healing_rooms.html

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/healingRooms.pdf