Charismatisch-Leraren

Heidi Baker

Heidi Baker is samen met haar man oprichter van Iris Ministries. Dit is een non-profit organisatie die zich speciaal inzet voor de armen. Nadat ze 12 jaar in Azië hadden gewerkt zijn ze naar London gegaan om daar aan het King’s College hun doctor in de wetenschap te halen.

In 1995 zijn ze naar Mozambique gegaan om een nieuwe ministry op te zetten, speciaal voor de wezen en daklozen. Begonnen met niets hebben ze nu vele kinderen onder hun hoede in weeshuizen, hebben ze vele kerken gesticht door geheel Afrika en doen ze veel ander werk ten behoeve van goede doelen. Ook hebben ze veel Bijbelscholen opgericht. Het doel van de bediening is zoals ze zelf zeggen: De mensen bereiken met de liefde van Jezus. Als we de bediening van Heidi Baker beter gaan bekijken dan zijn er toch al gauw vele twijfels over het soort onderwijs wat er geleerd wordt.

Het begint met de bekering van Heidi Baker. Als 16-jarig meisje werkt ze in een indianenreservaat en komt daar tot bekering en wordt verliefd op Jezus. De volgende dag wordt ze (zoals ze zelf zegt) gevonden door twee pinksterchristenen die haar meenamen naar hun kerk. Daar ontving ze naar eigen zeggen de Heilige Geest. Op You Tube kunt u het hele interview beluisteren.(video) Enkele opvallende details uit dit interview zijn:

Als er gebeden wordt om de Heilige Geest wordt het pikzwart om haar heen, daarna ziet ze een enorm wit licht en begint in allerlei vreemde talen te spreken. Ze valt neer in het gangpad, en begint hysterisch te lachen. Er wordt een badkuip gehaald, daar wordt ze ingegooid, in Jezus’ naam, en ze komt eruit als een veranderd mens.

Ook krijgt ze allerlei visioenen waaronder één waarin Jezus haar linkerhand kust en zegt dat ze met Hem getrouwd zal zijn. Als we dit ‘visioen’ vergelijken met hoe Johannes reageert als hij op Patmos de Here Jezus ontmoet dan is dat een totaal ander beeld. Dit is hoe Johannes reageert:

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, Openb. 1:17

Hier zie je in een video hoe verliefd ze is op Jezus, alsof ze een verliefde puber is. Let ook op hoe ze spreekt over de liefdevolle ogen van haar Jezus. Als we dit vergelijken met hoe de Here Jezus beschreven wordt in Openbaringen, dan kan het niet anders dan dat Heidi hier een ander ‘Jezus’ ontmoet.

Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, Openb. 1: 14

Ook zou de Heer haar verlamd hebben zodat ze wist hoe afhankelijk ze is van Hem. Ze moest niet alleen Hem liefhebben maar ook het hele lichaam (de kerk) in al zijn verscheidenheden. Dit is in het kort het verhaal over haar bekering. Nergens in de Bijbel lezen we dat iemand op een dergelijk manier tot geloof komt. Paulus werd op een bovennatuurlijke manier door de Here Jezus Zelf geroepen om Zijn apostel te zijn, dit ging echter op een manier waardoor Paulus eerbied en ontzag voor Hem had.

In haar boek ‘Always Enough’ beschrijft ze hoe ze een visioen krijgt van Jezus. Hij breekt een stuk uit zijn lichaam en geeft dit aan haar. In haar handen wordt dit brood. Daarna geeft Hij haar een kop met bloed en water uit Zijn zijde wat ze op drinkt.(zie hier) Dit heeft veel weg van de leer over het avondmaal in de katholieke kerk.

Haar bekering heeft ook de basis gelegd voor het onderwijs wat ze geeft. Als schrijver en spreker op conferenties is ze onder te brengen in de extreem charismatische beweging. Zo sprak ze op de Heaven om Earth conferentie van Trin.Helaas heeft Trin de video op You Tube laten verwijderen. Ze staat daar te zwaaien op het podium met een zwaard terwijl ze de aanwezigen oproept om mee te strijden in de hemelse gewesten.

Ook roept ze meerdere malen op om het vuur te ontvangen. Dit is hetzelfde vuur waar Todd Bentley, Benny Hinn en allerlei charismatische predikers toe oproepen. Dit is het kundalini vuur wat bekend is uit het Hindoeïsme. Al sissend als een slang spuwt ze dit vuur uit over haar toehoorders.

Behalve het vuur wat ze van de hemel roept, worden ook de engelen aangeroepen om naar beneden te komen. Dit soort leer komt vanuit de Toronto Blessing en zie je ook bij de Lakeland opwekking. Heidi Baker heeft sterke banden met de Toronto Beweging en de leraren die daar uit zijn voortgekomen.(interview). Zo geeft ze ondermeer onderwijs over soaken bij Catch the fire ministry, dit is de gemeente die het vervolg is van de Toronto Beweging.

Het is een extreme leer die je niet in de Bijbel terugvindt. Als er in de Bijbel gesproken wordt over mensen die een ontmoeting hebben met een engel dan zijn ze totaal ontdaan, en zeer onder de indruk. Geen enkel persoon in de Bijbel zie je een engel bevelen om naar beneden te komen. Kijk eens naar Daniël of Zacharia als zij een ontmoeting hebben met een engel.

Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen, en ik wierp me met het gezicht ter aarde. Dan. 8:17a

Het onderwijs dat Heidi Baker geeft hoort thuis in de categorie extreem charismatisch.Vallen, strijden, schudden en lachen in de geest. Wonderen, visioenen en tekenen. Volgens Heidi Baker zijn er de laatste jaren 14 doden opgewekt, tientallen blinden, verlamden en doven op slag genezen en wordt voedsel wonderbaarlijk vermenigvuldigd.

Heidi Baker en haar man zijn ook lid van de extreem profetische beweging. Hierin zitten onder meer Patricia King, Todd Bentley en Ana Mendez.

Heidi Baker roept op om ‘laid down’ christenen te worden. Hierbij draait het allemaal om de liefde die de Here Jezus voor ons heeft. Dit ‘laid down’ wordt bereikt door middel van soaken.  Ze onderwijst hierover onder meer in de kerk van John Arnot (Toronto).

In het onderwijs van Heidi Baker is het bekende evangelie van wonderen en tekenen. Van ervaring en dingen meemaken. Er wordt  niet gesproken over oordeel, heiliging of bekering er wordt alleen gesproken de liefde van de Here Jezus en hoe we in Zijn aanwezigheid kunnen komen om uit te rusten en te genieten. Hierdoor  zullen er velen misleid worden en nooit tot een echte bekering komen. Paulus schreef het al aan de Korintiërs:

Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. 2 Kor.11:4Geraadpleegde bronnen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Baker

http://indeverdrukking.nl/de-verleiding-heidi-rolland-baker.html

http://www.charisma.nl/home/nieuwsbericht/newspage/1/article/heidi-baker-het-geheim-van-haar-liefde-195/abp/69/

http://www.bestaatgod.net/Heidi_Baker

http://dreamingbeneaththespires.blogspot.com/2011/09/there-is-always-enough-heidi-bakers.html

http://endtimespropheticwords.wordpress.com/category/heidi-baker/

http://www.cbn.com/700club/guests/bios/heidi_baker081208.aspx