Charismatisch-Verschijnselen

Holy Laughter

Het fenomeen holy laughter komt voort uit de Toronto blessing. Het komt er kort gezegd op neer dat u zo vol bent van de “Heilige Geest” dat u een enorme lachkick krijgt. U zult niet meer normaal op uw benen kunnen staan van het lachen. Het gaat vaak zover dat men er dronken van wordt in de geest. U bent de totale controle kwijt. U bent niet in staat om te stoppen met lachen. Zo vol wordt u van Gods Geest. Althans dat is wat men u wilt doen geloven.

Ons eerste referentie kader is en blijft de Bijbel. Als we bij al dit soort praktijken ons nu eens afvragen of we Jezus het zien doen, dan komen we toch tot de meest eerlijke conclusie. Nergens in de Bijbel zien we dat er ook maar iemand is die zo onbedaarlijk uitbarst in lachen dat hij of zij niet meer normaal functioneert. De Bijbel zegt heel duidelijk dat we nuchter (verstandig en kalm) en waakzaam moeten zijn:

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petr. 1:13

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petr. 5:8

Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.1 Petr. 4:7

Als er iemand is die reden had om de zogenaamde holy laughter te ontvangen dan was het Petrus wel of één van de andere discipelen. Zij waren de eersten waar de Heilige Geest over werd uitgestort na de hemelvaart van Jezus. In plaats van onbedaarlijk lachen, kwamen er woorden van hoop uit hun mond. Mensen werden gewezen op het evangelie en velen kwamen tot geloof.

De Bijbel leert ons dat de vrucht van de Geest onder ander zelfbeheersing is. Dit is echter iets wat tijdens deze manifestaties ver te zoeken is. Wat zal een ongelovige denken als hij u krom van het lachen ziet en dat dit dan door ‘God’ zou komen? Bekijk onderstaand You Tube filmpje eens. Dit zegt meer dan duizend woorden. Vraag uzelf dan nog eens af: “Zou het er ook zo uitgezien hebben bij de bergrede van Jezus?”