Charismatisch-Leraren

Joel Osteen, Lakewood Church

Joel Osteen is geboren op 05-3-1963 in Houston. Hij heeft de Oral Roberts University in Tulsa, Oklahoma bijgewoond waar hij radio- en televisiecommunicatie studeerde. In 1982 keerde hij terug naar Houston en stichtte Lakewood, een ministry die de preken van zijn vader (John Osteen) uitzond op de televisie.

John Osteen moedigde Joel vele jaren aan om te prediken, maar hij weigerde altijd en gaf er de voorkeur aan om te werken achter de schermen. Op 17 januari 1999 hield Joel dan toch zijn eerste preek. Diezelfde week stierf zijn vader plotseling aan een hartaanval. Twee weken later begon Joel te prediken en later dat jaar werd hij geïnstalleerd als de nieuwe Senior Pastor van Lakewood Church.

Op 04 april 1987 is hij getrouwd met Victoria L. Iloff en ze kregen twee kinderen, Jonathan en Alexandra. Nu is Victoria co-pastor van de Lakewood Church in Houston en een inspiratiebron en mentor van vrouwen overal ter wereld.

Op 16 juli 2005, na de voltooiing van een 95 miljoen dollar kostende renovatie verhuisde Lakewood Church naar het voormalige Compaq Centrum en elke week levert Joel daar Gods boodschap van hoop en bemoediging aan meer dan 38.000 aanwezigen.

Joel Osteens populariteit leidde ertoe dat hij in de ABC News top tien kwam te staan van de meest fascinerende mensen van 2006 en werd uitgeroepen tot “meest invloedrijke christen in Amerika” in 2006 door Chruch Report.

Joel Osteen zegt dat hij geen salaris ontvangt van de Lakewood Church waar hij hoofd van is. Toch heeft hij een geschat eigen vermogen van meer dan 40 miljoen dollar. Bij het uitbrengen van zijn laatste boek kreeg hij van de uitgever een voorschot van 13 miljoen dollar. Dit allemaal door zijn versie van het evangelie te verkopen aan iedereen die het wil lezen.

De diensten van Lakewood Church worden in meer dan honderd landen over de hele wereld bekeken en bereiken meer dan zeven miljoen kijkers. Elke week downloaden meer dan een miljoen mensen de preken van hem. Joel wordt ook wel “The Smiling Preacher” genoemd, dit omdat hij altijd een brede lach op zijn gezicht heeft en misschien ook wel een beetje omdat hij zijn dienst altijd begint met een grapje.

Het is een populaire man en velen bezoeken hun eigen kerk al niet meer omdat ze liever naar Joel Osteens dienst kijken op tv. Osteen ziet zichzelf als een coach, een motivator voor de mensen. Hij leert hen hoe zij zichzelf kunnen helpen. De boodschap is dan ook: Bevrijding van het ongelukkig zijn, door je best te doen.

Hij maakt er een echte leer van. Hij heeft er het boek ‘Become a Better You’ over geschreven. Eigenlijk is dit niet meer dan een zelfhulpprogramma, dat prima past bij de New Age beweging. Als je de instructies volgt, zal God je leven succesvol maken. Als jij je best maar doet, dan doet God de rest wel. God wil dat je blij bent, rijk, gelukkig etc. Dit is dan natuurlijk weer het bekende welvaartsevangelie.

Verder predikt hij alleen bemoedigende dingen zoals: “ We hebben onze fouten, maar het goede nieuws is dat God toch wel van je houdt. Er is dus geen veroordeling en God kijkt niet naar je fouten, maar naar die één of twee dingen die wel goed gaan. Hij kijkt naar je hart.”

Osteen predikt niet over zonden, Jezus of het kruis, het gaat voornamelijk over zelfhulp en hoe je jezelf kunt veranderen. Als je tot geloof komt ga je vrede voelen, vergeving en liefde. Het buitengewone succes van Joel komt dan ook door de kern van zijn boodschap, dat onze God een goede God is die ernaar verlangt om te zegenen wie gehoorzaam en trouw aan Hem zijn door Jezus Christus. Osteen zegt dat hij ervoor kiest om zich te concentreren op de goedheid van God in plaats van zonde.

Op de vraag waarom hij geen schriftreferenties gebruikt in zijn preken en zijn boeken zegt hij dat hij zichzelf meer als een “coach van het leven” ziet. Osteen legt uit dat hij probeert Bijbelse principes te onderwijzen op een eenvoudige manier, met nadruk op de kracht van liefde en een positieve houding.

Joel Osteen zelf vindt het niet nodig om te preken over zonden, het kruis of de hel. Dat is iets voor andere preachers, ieder zijn eigen stuk. Zijn stuk is om mensen te bemoedigen en te motiveren. Het is zijn taak om het leven van de mensen hier op aarde te verbeteren, ze zijn al christen dus daar hoeft hij niets meer over te zeggen. Hij houdt het bij “simple thoughts”

Het valt op dat Osteen weinig Bijbelkennis heeft en iedereen te vriend wil houden. Hij is aardig voor iedereen. In de talkshow van Larry King zegt hij in 2005 als antwoord op de vraag of mensen die Jezus afwijzen naar de hel gaan: ”Ik weet het niet, ik weet ook niet of de moslims fout zitten, ik geloof dat God ze zal oordelen naar hun hart.”

In de Bijbel staat echter:

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Joh. 3:18

Jezus  zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh. 14:6

Osteen is één van de leraren waar de Bijbel ons voor waarschuwt. Mensen zullen leraren om zich heen verzamelen die hen zullen vertellen wat ze willen horen. Mensen willen niet horen over zonde of hel. Men wil niet horen over het zich af moeten keren van de wereld.

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 2 Tim 4:3-4

 

Geraadpleegde bronnen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Osteen

http://www.joelosteen.com/Pages/Index.aspx

http://www.inplainsite.org/html/tele-evangelist_lifestyles.html#Lakewood

http://www.lakewood.cc/Pages/Home.aspx