Oecumenisch-Leringen

Kingdom Circles

De leer van de Kingdom Circles is erop gericht om het ‘Koninkrijk van God’ in het hart van mensen te laten regeren waardoor men verandert door Gods liefde en genade. Het doel van de bijbehorende website is om met andere mensen van alle leeftijden en achtergronden de leer van Jezus over Gods Koninkrijk te (her)ontdekken.

Doordat veel mensen rondlopen met de vragen ‘Waarom ben ik hier?’ ‘Wat is mijn doel in dit leven?’ en ‘Waar ga ik heen na mijn dood?’ is deze leer in het leven geroepen. Door deze vragen en de zoektocht van vele mensen uit allerlei soorten richtingen te combineren met het onderwijs van Jezus, zou men het Koninkrijk van God binnen kunnen komen. Hierdoor zou men genegenheid, toewijding en eerbied voor het onderwijs van Jezus krijgen.

Men stelt nadrukkelijk dat men zich niet hoeft te bekeren tot het christendom. Het gaat niet over een kerk, religie of christendom, het gaat over het levensveranderende onderwijs van Jezus. Vooral over het onderwijs over het Koninkrijk van God zoals geleerd wordt in Mattheüs.

Het onderwijs wordt ondersteund door een simpele tekening die duidelijk maakt waar het om gaat. In het midden is een grote cirkel. Dit is het ‘Koninkrijk van God’.  Daarom heen staan aan beide zijden drie cirkels en bovenop de grote cirkel zit een persoon in een stoeltje. De buitenste zes cirkels staan voor de manieren waarop we naar de  antwoorden van bovenstaande vragen zoeken. Dit kan zijn vanuit Judaïsme, Christendom, Islam, wetenschap, filosofie of andere religies. Het is dus niet nodig dat men een religie of kerk aanhangt of zelfs een christen wordt. (cirkeldiagram)

De vragen worden het best beantwoord door het onderwijs van Jezus te omarmen en het vertrouwen op Hem te stellen. Door genegenheid en toewijding voor Zijn onderwijs en eerbied voor Zijn Persoon zou men groeien in schoonheid en de vreugde van het leven. Dit zou dan de verandering van iemands karakter en ziel geven.

Ook de moslims worden opgeroepen om het Koninkrijk van God binnen te gaan. De moslims worden aangespoord om het onderwijs van Isa (Hun profeet Jezus) toe te passen. Er wordt nadrukkelijk bij gezegd dat ze zich niet hoeven te bekeren tot het christendom maar rechtstreeks Gods Koninkrijk binnen kunnen komen door dit onderwijs. (zie hier)

Als men tot de conclusie komt dat de buitenste cirkels niet de juiste manier zijn om tot beantwoording van de levensvragen te komen, dan kan bij het kopje ‘What Now’ gekeken worden naar vervolgstappen.  Men draagt aan om een  studie over het Koninkrijk van God zoals Jezus dat leerde, te beginnen.

Voor de moslims staat er de islamitische naam van hun Jezus (Isa al Masih). Dat er hier sprake is van een andere Jezus dan Gods Zoon mag duidelijk zijn. Als je na de studie ervan overtuigd bent dan kan je een gebed bidden tot Jezus of voor de moslims tot Isa al-Masih. In dit gebed geef je jezelf over aan Jezus of Isa en zeg je dat je het Koninkrijk van God wil binnen gaan. (bron)

Er is weinig meer bekend over de Kingdom Circles dan dat het gebruikt wordt om moslims en christenen samen te brengen. Het leert dat we allemaal samen het Koninkrijk van God kunnen binnen gaan, zonder dat we ons daarbij hoeven te bekeren tot  het christendom. Hiermee wordt een vals evangelie verkondigd.

De maker van de website pretendeert een christen te zijn. Echter door deze leer laat hij duidelijk zijn oecumenische instelling zien. Dit is een totaal andere leer als wat er vanuit de Bijbel wordt geleerd:

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh.14:6

Deze leer wordt onder andere door een voorganger van Rick Warrens Saddleback Church verspreid. (bron) De leer van de Kingdom Circles past goed binnen het PEACE plan en het Kings Way initiatief wat Rick Warren heeft geïntroduceerd om moslims en christenen samen te brengen.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.kingdomcircles.info/#

http://standupforthetruth.com/2012/03/why-is-a-saddleback-pastor-teaching-on-the-kingdom-circles/

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=8944