Bevr. & Gen. Algemeen

Kundalini (Chi, Prana)

Kundalini is een spirituele kracht die oorspronkelijk voortkomt in oosterse godsdiensten. In het artikel over taoïsme kunt u lezen over het ontstaan en de werking van deze kracht . Volgens de ‘kenners’ opent de kundalini  energie deuren naar allerlei mystieke en magische ervaringen, het kan echter ook een enorme impact hebben op het lichaam. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die spreken van een radicale geestelijke, psychische en spirituele verandering in hun levens.

Kundalini is een krachtveld dat zich langs de ruggengraat beweegt. Dit zijn enkele symptomen van de kundalini energie: schokken, lichamelijke onrust en bewegingsdrang, interne geluiden, stemmen horen, spontane veranderingen van lichaamshouding. Wat de mensen die dit praktiseren vanuit meditatie of yoga niet beseffen, is dat het hier een geestelijke demonische macht betreft die hen in zijn greep heeft.

Kundalini-energie wordt ook wel ‘kundalini-vuur’ of slangenkracht genoemd. Met deze naam moet er onder de christenen toch een belletje gaan rinkelen. Toch blijkt dat juist deze demonische macht een enorme impact heeft binnen de christelijke kerken. Het begon bij de Toronto Blessing en is zo via onder andere Lakeland en allerlei andere bijeenkomsten de christelijke gemeentes in geslopen.

Men organiseert firenights met firetunnels en in de samenkomsten zoals bij Trin en dergelijke hoort men: “Meer vuur, meer van Uw Geest” “Loop door de vuurtunnel en u zult het ontvangen.” dit alles onder het mom van de kracht van de Heilige Geest. ‘De nieuwe uitstorting van Gods Geest’. Grotere wonderen en tekenen. Alleen het vuur wat er ontstoken wordt, is het kundalini vuur, compleet met alle bijverschijnselen zoals we die kennen. Lachen, vallen, dronken zijn in de geest. Enorm liggen schokken, trillen of shaken. (kundalini checklist) Dit wordt in de oosterse godsdiensten toegeschreven aan de kundalini kracht die vrijkomt in het lichaam.

Vele christenen zien het als een uiting van Gods Geest en roepen zo steeds om meer, en Satan geeft ze ook steeds meer van zijn vuur. Nergens lezen we in de Bijbel van de extreme verschijnselen die we tegenwoordig meemaken in samenkomsten. Het trieste is dat het ontzettend veel christenen heeft misleid en juist steeds verder afhaalt van de Enige Weg, Jezus! Tegenwoordig gaat de ervaring, de gevoelsbeleving boven het geschreven woord.

 

 

Geraadpleegde bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kundalini

http://www.lesoleill.com/kundalinienergie.html