Overig-Feesten

Pasen

Pasen wordt door christenen omschreven als het belangrijkste feest binnen het christendom. Dit feest staat tenslotte symbool voor de dood en opstanding van de Here Jezus.

Velen zien het paasfeest als een goede mogelijkheid om mensen mee te nemen naar de kerk en zo het evangelie met hen te delen.

Het paasfeest is afgeleid van het Joodse Pesach feest. Met Pesach vieren de Joden de uittocht uit Egypte. Het christendom heeft dit symbolisch overgezet naar de verlossing door de Here Jezus. Met Pasen viert men dat men is vrijgekocht door de Here Jezus en nu niet meer aan deze wereld toebehoort.

Ondanks dat dit goed bedoeld mag zijn, is er  geen enkele Bijbelse voorwaarde of oproep om het paasfeest te vieren. Het paasfeest is een kerkelijke traditie, die evenals kerstmis, gestoeld is op heidense feesten en gebruiken. Is het niet vreemd dat in een wereld die zich afkeert van alles wat met de Here Jezus te maken heeft het paasfeest aan populariteit steeds meer toeneemt?

Pesach is expliciet door God ingesteld als een eeuwige verordening voor Zijn volk.Pesach is een gedenkdag voor de Joden om wat God voor hen heeft gedaan.

14 Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Ex. 14:12

Pesach is de profetische verwijzing naar de verlossing door de Here Jezus. Hier schrijft Paulus over in 1 Korinthe 5

7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. 1 Kor. 5:7

Er is echter geen Bijbelse opdracht voor christenen om het paasfeest te vieren om zo de dood en opstanding van de Here Jezus te gedenken. Om dat te gedenken heeft de Here Jezus het avondmaal ingesteld.

Het paasfeest wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente. Dit is de manier waarop heidense feestdagen worden berekend. De intocht in Jeruzalem, wat men viert op Palmzondag is niet correct. De intocht in Jeruzalem was op maandag. Dit is op te maken vanuit Daniël 9:25 en  Nehemia 2:1-8. Men komt dan uit op maandag 5 maart in het jaar 33 n.Chr. (Voor een uitgebreide studie hierover zie de videoserie van Not by Works ministries.

De symbolen die bij Pasen horen zijn, de paashaas, eieren en lelies. Deze drie symbolen hebben allemaal betrekking op de vruchtbaarheidscultus in heidense religies. Er doen diverse verhalen de ronde over het ontstaan van de paashaas, maar in de meeste mythen is de godin Ostara de “hoofdpersoon”.

Het beschilderen van eieren staat symbolisch voor de felle kleuren van de zon en de lente. Paasvuren werden aangestoken om de demonen van de winter te verjagen.

In het Engels spreekt men over Easter, de Duitsers noemen het Ostern. Deze beide namen stammen af van de naam van de heidense godin Ostara. Het Nederlandse Pasen is afkomstig van het Joodse woord Pesach.

In heidense godsdiensten zie je dat diverse Bijbelse waarheden worden verdraaid om de religie te onderbouwen. De schepping, de zondvloed en de maagdelijke geboorte van de Here Jezus zijn voorbeelden van gebeurtenissen die in heidense religies misbruikt worden. Zo ook de dood en opstanding van de Here Jezus.

De Frygiërs leerden dat Attis werd geboren uit een maagd, en na zijn dood na drie dagen weer opstond. Andere heidense figuren die uit de dood zouden zijn opgestaan zijn Osiris, Tammuz, Dionysus en Orpheus.

In de aanloop naar het paasfeest is er de zogenoemde vasten of lijdenstijd, dit is van oudsher een vasten periode, maar wordt tegenwoordig veelal gezien als een bezinningsperiode tot aan Pasen. Het vasten kan men dan op diverse manieren invullen, zoals door minder of geen gebruik te maken van social media, geen alcohol of sex, geen tussendoortjes te nemen en dergelijke. Deze 40 dagen tijd begint op aswoensdag, direct na de afsluiting van het carnaval, en loopt door tot stille zaterdag. In totaal is deze vastenperiode 46 dagen, maar de zondagen in deze periode worden niet als vastendag meegeteld.(1)

In de Bijbel lezen we nergens dat de Here Jezus 40 dagen voor Zijn kruisiging een vastentijd heeft gehouden. Ook de discipelen en de eerste gemeenten hebben dit niet gedaan. Het was de katholieke kerk, die net als het paasfeest, dit heeft ingesteld.

De periode van veertig dagen verwijst onder meer naar de veertig dagen die de Here Jezus in de woestijn verbleef voordat Zijn openbare bediening begon.Veertig dagen heeft, zo is te lezen op de site van de EO, een speciale betekenis in de Bijbel.(1)

Dat er in de Bijbel periodes beschreven staan van 40 dagen, waarin God een bepaalde gebeurtenis uitwerkt of beschrijft, betekent  niet dat men daardoor zelf bepaalde periodes kan invoeren en er een speciale betekenis aan geven.Want, waarom veertig dagen als er ook andere tijden beschreven staan die ook een bepaalde specifieke tijd aangeeft?

De veertig dagen vastentijd is terug te voeren naar de heidense cultus rond Tamuz. Tamuz zou op veertig jarige leeftijd tijdens de jacht zijn gedood door een wild zwijn. Zijn moeder Semiramis, heeft veertig dagen rouw over hem bedreven. Het heidense feest Ishtar, waar ons paasfeest vanaf stamt, is het feest waarin men de wederopstanding van Tamuz herdenkt.

De complete paasviering met alle gebruiken en symbolen die erbij horen stammen allemaal af uit heidense religies, die in de diverse culturen misschien een iets andere naam hebben, maar in de kern dezelfde architect, hebben namelijk Satan.

Het is niet zo dat heidense religies Bijbelse feestdagen hebben gekopieerd. Nee,het is de kerk die heidense feestdagen heeft overgoten met een christelijk sausje, de kerk probeerde op deze manier de heidenen de kerk binnen te krijgen.

De wortel van het paasfeest is heidens kunnen we dan een heidens feest gebruiken om daarmee God te eren? Het gaat er niet om of wij denken dat het kan, of dat we oprecht zijn in wat we doen. Het gaat er om wat God verlangt van ons, en wat Hij er van vindt. De Bijbel is hier helder over.

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen,  want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 2 kor.6:14

De Here Jezus heeft het avondmaal ingesteld om te gedenken wat Hij heeft gedaan.

23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.  26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Here, totdat Hij komt. 1 Kor. 11:23-26

Geraadpleegde bronnen:

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2434:de-heidense-oorsprong-van-Pasen&catid=37:wereld&Itemid=50

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Pasen.pdf

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/51673-Pasen-tradities-eieren-leggen-palmPasen-en-chocolade-ei.html

https://www.scientias.nl/waar-komt-die-paashaas-toch-vandaan/

https://www.google.nl/search?ei=77a3WpOdIsnisAfis7SAAg&q=Tamuz++veertigdagentijd+pasen&oq=Tamuz++veertigdagentijd+pasen&gs_l=psy-ab.12…18097.23732.0.25356.21.19.2.0.0.0.120.1592.14j4.18.0….0…1c.1.64.psy-ab..1.0.0….0.X8tu3bQifS0