Bevr. & Gen. Personen BuitenlandCharismatisch-LerarenOecumenisch-Personen

Peter Wagner

Peter Wagner is oprichter van Global Harvest Ministries en (mede) oprichter van allerlei organisaties die kerkgroei en missionaire doelstellingen hebben en richt zich tot de nieuwe apostolische en profetische bediening. Wagner is jarenlang professor ‘kerkgroei’ geweest aan de Fuller Theological School.

Samen met zijn vrouw heeft hij jaren als zendeling gediend in onder andere Bolivia. Hij is bedenker van de term “Derde Golf”. Na de eerste golf, de opkomst van de pinksterbeweging, en de tweede golf, de charismatische beweging halverwege de jaren ’60, is er nu dan de derde golf: ‘De nieuwe apostolische reformatie’.

Sinds 1982 draagt hij samen met John Wimber van de Vineyard Christian Fellowship een nieuwe leer uit, een leer van de Heilige Geest, tekenen, wonderenen ‘kerkgroei’. Er zijn tegenwoordig al duizenden kerken die aan zijn gedachtegoed zijn verbonden.

Wagner is vooral bekend door zijn inzet voor geestelijke strijd, spiritual mapping, en de rol van apostelen en profeten in de kerk van vandaag. Zo is de spirituele oorlogsvoering, het in kaart brengen van geestelijke  machten boven landen en gebieden van zijn hand. Hij heeft ook diverse boeken geschreven die veelal gaan over de apostolische bediening en geestelijke oorlogsvoering.

Peter Wagner is oprichter, of zoals hij het zelf zegt naamgever, van de NAR. Dit is een beweging  die een andere manier van kerk zijn wil onderwijzen binnen de gemeenten. Hierbij moeten we denken aan hedendaagse apostelen en profeten. Volgens Wagner zijn deze ook in het huidige tijdperk zeer hard nodig voor de kerk. Door deze leer groeien de kerken die hiermee instemmen enorm hard volgens Wagner. Voor de noodzaak van hedendaagse apostelen en profeten verwijst hij naar de volgende twee teksten:

1.Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. Amos 3:7

Hier spreekt Amos tot het volk Israël. Er was nog geen Bijbel, dus God sprak tot Zijn volk door profeten. Nadat het tijdperk van de profeten was afgesloten heeft God gesproken door Zijn Zoon (Hebr.1:1).

2.God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.1 Kor.12:28

Deze tekst is echter geschreven over de eerste gemeente. Daarbij komt dat een apostel moest voldoen aan bepaalde eisen, die heden ten dage niet te vervullen zijn. Petrus zegt bij de vervanging van Judas:

Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in- en uitging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding. Hand.1:21-22

Wagner vindt dat men niet mag spreken over zelfaangestelde apostelen. “Want de vrucht van het werk wat ze doen wordt gezien door collega’s en andere gerespecteerde leiders. “ (bron)

Dus wat hij zegt is dat menselijke beoordeling goed genoeg is, om te zien of deze mensen ware apostelen zijn in plaats van het onfeilbare Woord. Er zijn geen nieuwe openbaringen nodig door nieuwe profeten, de Bijbel is compleet. Wagner zegt echter dat God nog steeds buiten Bijbelse openbaringen geeft omdat de Bijbel nergens zegt dat deze uit 66 boeken bestaat. (bron)

En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Openb.22:19

De Kingdom Now leer is ook een leer waar Peter Wagner zich aan vast houdt. Hij schrijft dat we in het ‘Onze Vader’ kunnen zien dat we geroepen zijn om op aarde Gods Koninkrijk te vestigen. Volgens hem is de zin ‘Uw Koninkrijk kome zowel in de hemel als op de aarde’ bedoeld voor ons om te strijden tegen de machten van Satan. Gods koninkrijk moet doorbreken op aarde, en wij moeten daar zorg voor dragen, dat is onze opdracht volgens Wagner. (bron)

Volgens de Kingdom Now  leer moeten we als christen tegen de machten van de duisternis strijden door middel van gebedswandelingen, het strijden in een bepaald gebied. Zo kan men bijvoorbeeld in Moskou gaan bidden tegen de machten van het communisme. De Bijbel roept ons op om stand te houden (Efeze 6). Nergens worden we opgeroepen om een strijd te voeren tegen demonische machten. Dit is wat deBijbel daar over schrijft:

Zelfs de aartsengel Michaël waagde het niet de duivel te beschuldigen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zei alleen: ‘Moge de Heer u straffen.’ Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen weet hebben; en wat ze, net als redeloze dieren, instinctmatig wél begrijpen wordt hun ondergang. Judas 9-10

Wij zijn volgens Peter Wagner degenen die de wederkomst van Jezus mogelijk moeten maken door te strijden tegen de duisternis. Met nieuwe openbaringen van apostelen en profeten zal Wagner dit mogelijk maken. Eén van Wagners ‘generaals’ is Ana Mendez.

Peter Wagner is met een team naar Turkije gegaan om daar de bolwerken van Satan neer te halen, voornamelijk de Islam. Ze hebben hoge bergen beklommen en Satans machten in de lucht bestraft. Hierna hebben ze Turkije vrij verklaard en gezegd dat het een uitvalsbasis zou worden voor de verkondiging van het evangelie. Tegenwoordig zien we echter dat Turkije steeds verder radicaliseert.

Peter Wagner is ook betrokken bij de ministry van Todd Bentley en Lakeland. Hij heeft op één van de Lakeland bijeenkomsten Todd Bentley bevestigd als evangelist, samen met andere “profeten” uit zijn beweging. Wat er volgens hem mis ging met de bediening van Todd Bentley waren niet alle grote dwalingen, maar dat er te weinig authentiek apostolisch leiderschap was van Todd Bentley’s kant. Hij heeft onder andere samen met Rick Joyner gesprekken gehad met Bentley en is ervan overtuigd dat hij hersteld is.

In een fresh air radio uitzending in 2011 was een interview met Peter Wagner, daarin komt goed naar voren wat de dingen zijn waar hij in gelooft. Hij spreekt over bevrijding van demonen, de leer van de Kingdom Now en de  territoriale machten. Verder heeft hij een vreemde kijk op de tsunami in Japan.

De tsunami in Japan en de meltdown van de kernreactoren zijn volgens Wagner een gevolg van het feit dat de Japanse keizer seks heeft gehad met de zonnegod. Hij heeft geen idee hoe een geest met een mens seks heeft maar zo zegt hij in het interview: “er zijn vele mensen die seks hebben met demonen en die daarvan bevrijd moeten worden.” (complete interview) (beknopte versie)

Peter Wagner is een bekende leraar binnen de charismatische kerkgroei beweging. Hij was als leraar bij de Fuller Theological School onder meer de mentor van Rick Warren en van Bill Hybels (Willow Creeck). Zijn invloed is enorm. Vele zogenaamde apostelen en profeten zijn door zijn onderwijs de kerken en gemeenten binnen gedrongen en leren zo velen een andere weg te gaan dan de Bijbelse.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.globalharvest.org/

http://www.globalspheres.org/

http://www.wagnerleadership.org/

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wagner.pdf

http://middernachtsroep.nl/ (mei 2010)

http://nl.wikipedia.org/wiki/C._Peter_Wagner

http://www.npr.org/templates/transcript/transcript.php?storyId=140946482

http://www.npr.org/2011/10/03/140946482/apostolic-leader-weighs-religions-role-in-politics

http://www.zimbio.com/Rick+Warren+and+Seeker+Sensitive/articles/101/Rick+Warrens+mentor+C+Peter+Wagner+commissions

http://gauleygirladventures.blogspot.nl/2010/11/new-apostolic-reformation-c-peter.html