Overig-Trainingen

Rots en Water training

Rots en Water training is een nieuw concept wat bij steeds meer scholen en verenigingen ingang vindt. Het is bedoeld om kinderen van alle leeftijden weerbaarder te maken. Rots en Water is een psycho-fysiek trainingsprogramma voor jongens en meisjes in alle leeftijdscategorieën. Het is een Nederlands programma dat wereldwijd gebruikt wordt. Het is volgens de officiële website een weerbaarheidtraining met een meervoudige doelstelling. Een training waarin weerbaarheid samen gaat met  de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

De eerste indruk als je dit leest is positief. Kinderen leren sociale vaardigheden en worden weerbaarder gemaakt om in deze maatschappij te kunnen functioneren. Het wordt gebruikt op scholen, GGZ en de jeugdhulpverlening. Het programma is dus breed inzetbaar. Er zijn verschillende soorten training te volgen. Eendaagse trainingen, tweedaagse trainingen speciaal voor meisjes, kinderen met ass (autistisch spectrum stoornis) schoolkinderen en dan is er de driedaagse training waarin men wordt opgeleid tot gecertificeerd Rots en Water trainer.

Als we verder gaan kijken wat de training inhoudt dan blijkt het allemaal niet zo onschuldig is als het op het eerste gezicht lijkt. De kinderen wordt geleerd om te  gronden en centreren, ademkrachtoefeningen en stellen en verdedigen. Het gebruik van mentale kracht verbonden met je innerlijke kracht. Dit wordt geleerd door middel van allerlei oefeningen.

Gronden en centreren is iets wat voortkomt uit Japanse en Chinese religies. Bij yoga wordt er ook geleerd om te gronden en centreren. Centreren wil zeggen dat  je je energie concentreert en focust in je centrum. Dit centrum bevindt zich ongeveer vier vingers breed onder je navel. Het gronden houdt in dat je door middel van je voeten contact maakt met de aarde. Met dit gronden wordt dus een spiritueel contact met de aarde bedoeld en niet het fysieke contact wat normaal is. Dit gronden en centreren wordt toegepast om de  negatieve energie via je stuitje door je benen te laten afvloeien naar de aarde.

Het centreren is ervoor om de energie die je hebt vanuit je onderbuik door je hele lichaam te laten stromen. In het Hindoeïsme noemt men deze energie ook wel kundalini. Bij de Rots en Water training wordt het weliswaar op een andere manier gebruikt, maar het is dezelfde energie die vrijkomt in je lichaam. Het betreft hier dus een vorm van spiritisme en occulte belasting door middel van zogenaamde onschuldige relaxoefeningen.

In de training wordt geleerd dat je door de ademhalingsoefeningen meer contact krijgt met je gevoel en je lichaam. Deze techniek vind je terug bij allerlei spirituele oefeningen zoals bij yoga het geval is. De ademoefeningen in deze cursus moeten we niet verwarren met de oefeningen die iemand doet die hyperventilatie heeft. De oefeningen bij de Rots en Water training zijn bedoeld om in contact te komen met je lichaam en je gevoel.

Bij de oefeningen die geleerd worden leert men ook oefeningen aan vanuit de Japanse vechtsporten zoals judo, karate en jiu jitsu. Deze vechtsporten hebben een sterk spiritueel karakter. Dit zien we dan ook terug in oefeningen die gedaan moeten  worden. Ook wordt er geleerd om te kijken naar het innerlijk kompas dat verbindt en richting geeft met anderen. Solidariteit en spiritualiteit, aldus de cursus.

Rots en Water trainingen zijn geen normale trainingsoefeningen om onze kinderen weerbaarder te maken. Alles is erop gericht om lichaam en geest samen te brengen en zo weerbaarder te worden. Allerlei technieken die bekend zijn uit de Chinese en Japanse cultuur worden hierin geleerd, zodat de kinderen vanuit deze energie hun kracht kunnen concentreren.

De hele Rots en Water training is gebaseerd op de oosterse filosofie en bijbehorende religieuze leringen. Vanuit Bijbels oogpunt gezien moeten we verre blijven van dit soort trainingen:

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Ef. 5:8-11

 

Meer informatie over deze training  is te vinden op de site van Bijbel en Onderwijs.

https://bijbelenonderwijs.nl/bijbel-en-onderwijs/rots-water-training/

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.rotsenwater.nl/

http://www.buroweerbaarheid.nl

http://www.budosportarnhem.nl/R-W-intro.html

http://www.inner-child-therapie.nl/rots-watertraining.html