Charismatisch-Leraren

 Steve en Rita Fedele Solid Rock Church

Steve en Rita Fedele zijn tien jaar lang pastor geweest van de Solid Rock Church in New York. Ze staan al 30 jaar samen in de bediening en zijn de oprichters van Profetic Voice Ministries International en Global Ministers Fellowship. Steve en Rita Fedele worden gezien als een profetisch, apostolische bedekking voor vele gemeenten wereldwijd en hebben, volgens eigen zeggen, een apostolische en profetische bediening ontvangen voor de 21e eeuw. Steve en Rita Fedele zijn ook adviseurs van het RAIN netwerk. (1) Dit is een bediening van zogenaamde hedendaagse apostelen en profeten.

Steve Fedele is erkend als profeet en evangelist en Rita is ook erkend als profetes en leraar met een sterke nadruk op een genezingsbediening.

Alleen al deze persoonsbeschrijving laat zien dat Steve en Rita Fedele een zeer charismatische leer zullen brengen. Tegenwoordig zijn er geen profeten meer zoals deze in de Bijbel worden omschreven. Daarnaast kan Rita niet door God zijn uitgekozen als profetes of leraar om binnen de gemeente te profeteren en te onderwijzen. Hiermee zou Hij namelijk ingaan tegen Zijn eigen woord.

12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert,  noch over de man heerst, maar wil, dat zij in stilheid is. 1 Tim. 2:12

Steve Fedele claimt drie keer dood te zijn geweest en alle drie de keren is hij door zijn vrouw opgewekt. Op het moment dat hij dood was ging hij een tunnel in en ervaarde een enorme vrede en de liefde van God. Er kwam een gedachte tot hem die zei: ’Dit is het ontvangstcomité’. Verder zag hij allerlei silhouetten van mensen. (2) Deze ervaring zien we vaker bij mensen met een bijna dood ervaringen het heeft geen Bijbelse ondersteuning.

Ondanks dat er weinig informatie te vinden is over Steve en Rita Fedele lijkt het, uit datgene wat er te vinden is, dat ook zij aanhangers zijn van de zogenaamde Latter Rain en Kingdom Now leer. In deze aankondiging (3) wordt gesproken over de enorme eindtijdoogst die binnen gehaald zal worden. Verder  wordt er gesproken over een krachtige aanraking van de ‘Heilige Geest’ en het ontginnen van nieuw land voor Gods Koninkrijk. De Bijbel spreekt niet over een eindtijdoogst die binnen gehaald zal worden. In de Bijbel is juist sprake van afval van het geloof.

Steve Fedele is ook spreker geweest bij een conferentie van Jan Zijlstra. Bij deze conferentie wilde men een zogenaamd Gideons leger oprichten om daarmee Nederland te veroveren voor Gods Koninkrijk. (4) Steve Fedele heeft ook meegewerkt aan een boek hierover. De training van het Gideonsleger les 10. Werken in het profetische. (5)

Daarnaast worden er door Steve en Rita Fedele vele profetieën gegeven voor de gemeenten waar ze komen. Dit zijn, in tegenstelling tot de profetieën die de profeten in de Bijbel spraken, hele oppervlakkige. In de Bijbel wordt er door de profeten specifiek een profetie uitgesproken m.b.t. een gebeurtenis of een handeling. Deze komen ook allemaal uit. Het RAIN netwerk waar Steve en Rita Fedele toe behoren heeft deze accuratie niet in het vaandel staan. Hier een aantal uitspraken die gedaan werden bij de Levend Woord gemeente in Haarlem (6) :

“Ik, de Heer, zoek hen die schone handen hebben en rein van hart zijn, die Ik in mijn tegenwoordigheid kan brengen, vullen en inzetten voor mijn heerlijkheid.

Heilig daarom uw harten, zaai in de rechtvaardige dingen

van de Heer en richt uw inspanningen op zaken die goede vruchten zullen doen oogsten.

Houdt uzelf heilig voor de Heer.”

Dit soort profetieën worden door Steve en Rita Fedele gedaan. Dit heeft niets te maken met profetie. Dit soort uitspraken hoeft de Here Jezus niet te doen door ‘profeten’. In de Bijbel worden we opgeroepen om heilig te leven, om rein te wandelen voor Zijn aangezicht. Daarnaast is het zo dat Rita Fedele in de gemeente onderwijst en profeteert ten opzichte van mannen en vrouwen. Dat zou betekenen dat de Here Jezus tegen Zijn eigen woord ingaat. De Bijbel verbiedt het namelijk dat een vrouw mannen onderwijst of profeteert binnen de gemeente. (1 Tim. 2:12) Daarbij zijn er geen profeten meer, de Bijbel is afgesloten en compleet tot opbouw en onderwijs van alle mensen.

Want ik betuig aan een ieder, die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. Openb. 22:18

16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.  2 Tim. 3:16

In deze video zegt Rita Fedele dat ze directe openbaringen krijgt van God. Volgens Rita zei God het volgende tegen haar: ‘Rita wanneer je naar een bijeenkomst als deze komt, dan wil je wonderen zien, je wilt genezingen zien.  Ik ben niet alleen een God van genezing, maar van wonderen in ieder gebied van het leven’.

Tijdens de hele samenkomst spreekt ze meerdere keren over de persoonlijke boodschappen die ze ontvangen zou hebben van God. Echter ook deze boodschappen geven een ander beeld van de Bijbelse God dan welke de Bijbel zelf leert. Het klinkt voor de mensen aangenaam. wonderen, genezingen, bevrijdingen. Dat is de boodschap die door Steve en Rita Fedele gebracht wordt en door velen wordt omarmt.

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen,volgensde grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Kol. 2:8

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://rainministries.org/sites/default/files/RAIN%20Manual%202012PDF.pdf

2) http://86.109.29.137/nieuws/nieuws2/steve-fedele-is-tot-drie-maal-toe-uit-de-dood-opgewekt

3http://www.friendsforministries.nl/conference11/index.cfm

4) http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11437f93.htm

5) http://www.boek.be/boek/de-training-van-het-gideons-leger-les-10

6) http://www.levendwoordgemeentehaarlem.nl/

http://www.zoominfo.com/p/Stephen-Fedele/1196442635

http://www.zoominfo.com/p/Rita-Fedele/1012578021

http://churchofalbany.com/images/Image/user/dream2011brochure.pdf

http://www.rainministries.org/sites/default/files/Hinckley%20MPC%202013%20-%20Speaker%20Info.pdf

http://www.biblica.tv/en/rita-fedele-god-all-miracles