Alive and Well Ministries

Alive and Well Ministries is opgericht door Paul Immanuël en Annick Rooda. Hun doel is om duizenden en duizenden tot redding en totale genezing te brengen. Bewogen zijn over de mensen die verloren gaan en hen het evangelie verkondigen is een loffelijk streven. Als we echter op hun site kijken waar volgens hen totale genezing […]