Kan een gelovige demonisch bezeten zijn?

De leer dat een gelovige demonisch bezeten kan zijn is wijd en zijd verbreid binnen het christendom. In het begin was het zo dat deze leer voornamelijk in charismatische kringen werd geleerd, tegenwoordig is het ook binnen de traditionele kerken een geaccepteerde leer. De Bijbel spreekt nergens over mensen die wederomgeboren zijn en tevens een demonische […]