MiX glossy

Op 23 mei verscheen de eenmalige glossy MiX. Deze glossy gaat over mensen die elementen uit diverse religies en levensbeschouwingen met elkaar combineren. De aanleiding is twee vierjarige projecten over multireligiositeit.(1)  Manuela Kalsky en André Braak hebben onderzoek gedaan naar dit verschijnsel dat in vaktermen Multiple Religious Belonging heet. Dit voorziet in de behoeften van de […]