De Heilige Geest

In het tegenwoordige christendom is de visie op Wie de Heilige Geest is aan het verschuiven. Vanuit de Bijbel kunnen we leren Wie Hij is en wat Hij doet in ons leven. Tegenwoordig echter wordt de Heilige Geest steeds prominenter naar voren geschoven op een manier die niet past binnen het Bijbelse principe zoals God […]