John G. Lake Ministries

John G. Lake Ministries is een van oorsprong Amerikaanse gemeente die wereldwijd kerken gesticht heeft die hetzelfde gedachtegoed uitdragen. Doordat alle JGLM gemeenten dezelfde leer aanhangen zullen in dit artikel zowel het onderwijs en uitspraken van de Nederlandse als ook de Amerikaanse gemeente aangehaald worden. De basis van het onderwijs en de leer die aangehangen […]