Genoeg of is er meer – Els Nannen

1. Is Gods geschreven Woord genoegzaam (sola scriptura)? Is Gods geschreven Woord genoegzaam voor concrete situaties? Is Gods geschreven Woord genoegzaam voor evangelisatie? Is Gods geschreven Woord genoegzaam voor een herleving (opwekking)? 2. Is “het evangelie Gods over Zijn Zoon” genoegzaam (solus Christus)? ’Het evangelie van God over Zijn Zoon’’ en de Reformatie 3. Is […]

Genoeg of is er meer- Els Nannen

Door middel van deze link  komt u op een studie van Els Nannen getiteld: Genoeg of is er meer? Deze studie geeft heel duidelijk de dwaling weer die de gemeenten zijn binnen gekomen en wat Gods woord daar over zegt. Dit zijn de onderwerpen die in de studie behandeld worden:   Is Gods geschreven Woord genoegzaam (sola scriptura)? Is “het […]