Een les van de ganzen

Heb je je ooit afgevraagd waarom ganzen in een V-formatie vliegen? Zoals meestal met het gedrag van dieren, had God een goede reden om dat in hun instinct te leggen. Elke vogel die met zijn vleugels wappert, zorgt voor een opwaartse kracht voor de vogel die volgt. In een V-formatie krijgt de hele groep tenminste 71% meer vliegbereik dan […]

De hel

In welk licht moeten we de hel zien, is het een verzinsel is het een gevoel of is het een daadwerkelijke plaats waar de ongelovigen na hun dood voor eeuwig  zullen verblijven? Velen willen de realiteit van de hel niet accepteren, ook onder de gelovigen zijn er veel tegenwerpingen over het bestaan van de hel. […]

De achtbaan

Het leven wordt op veel manieren neergezet. De ene ziet het als een snelweg, de ander ziet het als een rustige avondwandeling. Het licht er maar net aan hoe je leven eruit ziet. Ik wil een parallel trekken tussen het leven en een achtbaan. Nu ben ik geen expert op het gebied van achtbanen, maar […]

Van uitstel komt afstel

Een bekend gezegde luidt: Van uitstel komt afstel. Je zult het vast zelf ook meemaken in uw leven. Je moet nog iets doen maar door alle drukte stel je het uit en voor je het weet vergeet je om het te doen. Op het moment dat je het wilt doen is het alweer te laat of […]

Geestelijk groeien

Als je een kind van God geworden bent, ben je geestelijk opnieuw geboren (wedergeboorte). Een baby die geboren wordt heeft voedsel nodig om te groeien. Eerst melk en later vast voedsel. Zo heb jij nu ook geestelijk voedsel nodig om geestelijk uit te kunnen groeien tot een volwassen christen. De Bijbel De Bijbel is geestelijk […]

Het oude en het nieuwe kruis (A.W.Tozer)

Onaangekondigd en meestal ongemerkt is er op ’t ogenblik een nieuw kruis in populair evangelische kringen gekomen. Het lijkt op het oude kruis en toch is het anders: de gelijkenissen zijn oppervlakkig, de verschillen fundamenteel. Vanuit dat nieuwe kruis is een nieuwe filosofie van het christelijk leven ontstaan en vanuit die filosofie zijn nieuwe denkbeelden […]

Gods trouw

De Heere vertraagt de belofte niet  (gelijk enigen dat traagheid achten),maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 2 Petr.3:9 Petrus schrijft hier een fundamentele waarheid over Gods liefde en trouw. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hiertoe heeft Hij zelfs Zijn eigen Zoon […]

Genade

Het universum is zo oneindig groot dat valt voor ons mensen niet te bevatten. Er zijn miljoenen zonnestelsels, het universum is zo groot dat wetenschappers niet kunnen aangeven hoe groot het eigenlijk is. Toch kan het universum God niet bevatten. Hij is groter dan alles wat Hij heeft geschapen. Maar zou God werkelijk op de […]

De drie verschillende evangeliën

In de Bijbel worden drie soorten evangelie beschreven. In deze evangeliën wordt aan ieder mens duidelijk gemaakt Wie God is en wat Hij gedaan heeft. Het is echter wel noodzakelijk om deze vormen van het evangelie uit elkaar te houden.   Het eerste evangelie: Het eeuwige evangelie. De eerste vorm van het evangelie welk verkondigd […]

Zie…ik sta aan de deur en klop

Zeker tien mannen, marconisten, zitten in de wachtkamer van de telegraafmaatschappij. Ze komen solliciteren op een advertentie. Tussen negen en twaalf uur ´s morgens moeten ze zich melden op het kantoor van de maatschappij. Zo zitten ze te wachten, terwijl ze een praatje maken. De een vertelt, waar hij momenteel werkt; een ander maakt duidelijk, […]