God spreekt

De man fluisterde: God, spreek tot me. En een leeuwerik begon te zingen. Maar de man hoorde het niet. Dus de man riep: God, spreek tot me. En er kwam onweer en weerlicht in de lucht. Maar de man luisterde niet. De man keek rond en zei: God, ik wil u zien. En er verscheen […]