Gods trouw

De Heere vertraagt de belofte niet  (gelijk enigen dat traagheid achten),maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 2 Petr.3:9 Petrus schrijft hier een fundamentele waarheid over Gods liefde en trouw. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hiertoe heeft Hij zelfs Zijn eigen Zoon […]

Genade

Het universum is zo oneindig groot dat valt voor ons mensen niet te bevatten. Er zijn miljoenen zonnestelsels, het universum is zo groot dat wetenschappers niet kunnen aangeven hoe groot het eigenlijk is. Toch kan het universum God niet bevatten. Hij is groter dan alles wat Hij heeft geschapen. Maar zou God werkelijk op de […]