Fire tunnel

Fire tunnels zijn ontstaan in de Toronto Blessing samenkomsten. Het komt er op neer dat christenen een tunnel vormen waar dan anderen door heen kunnen lopen. Tijden het lopen door de tunnel zullen de degenen die de tunnel vormen u de handen opleggen en u zegenen. Door deze handelingen zullen zij, zoals ze leren, een […]

Apostelen en Profeten van nu

Volgens onder andere Peter Wagner is er vandaag de dag een apostolische en profetische beweging op gang gekomen onder leiding van de Heilige Geest. God zou, volgens zijn zeggen, een veelbetekenende omvangrijke verandering doorvoeren in de protestants christelijke kerk in deze dagen. De Bijbel geeft heel duidelijk aanwijzingen waaraan een apostel moet voldoen: Het is dus nodig […]