Kingdom Circles

De leer van de Kingdom Circles is erop gericht om het ‘Koninkrijk van God’ in het hart van mensen te laten regeren waardoor men verandert door Gods liefde en genade. Het doel van de bijbehorende website is om met andere mensen van alle leeftijden en achtergronden de leer van Jezus over Gods Koninkrijk te (her)ontdekken. […]