Leidersconferentie There is More

Het evangelisch werkverband (EW) binnen de protestantse kerk heeft in september 2016 een conferentie georganiseerd voor kerkleiders die willen leven en leiding geven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Aan deze leiderschapsconferentie genaamd There is More, werd door meer dan 600 voorgangers en predikanten deelgenomen. Het EW verlangt al twintig jaar lang naar een […]