De kracht van 8

De kracht van 8 is ontstaan als antwoord op het pestgedrag dat steeds vaker onder kinderen de kop op steekt. De doelstelling van ‘De kracht van 8’ is om kinderen te leren met elkaar op een respectvolle manier om te gaan. Iedereen is waardevol, niemand valt buiten de boot. Op de basisschool waar ‘De kracht van 8’ […]