Trin

In 2002 is Trin, door onder andere Mattheus van der Steen, opgericht. Trin wil op internationale schaal het evangelie verkondigen door middel van het ondersteunen van lokale organisaties, het uitzenden van teams en het organiseren van evangelisatiecampagnes en -avonden. Trin organiseerde tot 2007 onder andere de zogenaamde firenights. Deze avonden waren van zeer charismatische aard en er […]

Mattheus van der Steen

Mattheus van der Steen werd op 14-10-1975 in Rotterdam geboren als zoon van baptistenpredikant Sjaak van der Steen. Mattheus is getrouwd met de van oorsprong Amerikaanse Rebekah en heeft twee zonen en een dochter. Rebekah de vrouw van Mattheus van der Steen is niet onomstreden. Zo beweerde ze in een interview met EO Visie dat ze […]